Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Prawo    
ocena

Policja może w określonych przypadkach zatrzymać prawo jazdy kierowcy. Przypadki te są wymienione w ustawie o ruchu drogowym - poza wskazani sytuacjami nie powinno zdarzyć się że zostaniemy pozbawieni prawa jazdy. Kierowców najbardziej zaś interesuje fakt, czy po zatrzymaniu prawa jazdy będą mogli wrócić swoim samochodem do domu czy zdążyć do pracy. Co w tym zakresie mówi ustawa?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

photoxpress.com

Zgodnie z prawem zatrzymanie dokumentu prawa jazdy nastąpi w sytuacji gdy:
- policja odkryje (zbada alkomatem lub stwierdzi naocznie po zachowaniu się kierowcy), że znajduje się on pod wpływem alkoholu czy wręcz jest nietrzeźwy
- gdy policjant stwierdzi, że dokument prawa jazdy jest zniszczony i przez to nieczytelny, ma obowiązek zatrzymać dokument, gdyż istnieje obawa, że nie należy on do osoby go pokazującej
- jeżeli prawo jazdy wygląda na przerobione czy podrobione (wystarczy takie podejrzenie ze strony Policji) - zostanie zatrzymane
- prawo jazdy zostanie zatrzymane gdy upłynie termin jego ważności (dokument jest już nieważny)
- policja zatrzyma prawo jazdy, jeżeli została powiadomiona, że wobec danego kierowcy została wydana decyzja innego organu (orzeczenie sądu, decyzja administracyjna) w której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub podjęto decyzję o cofnięciu uprawnienia
- prawo jazdy zostanie nam odebrane w sytuacji, gdy przekroczyły limit punktów karnych (24 punkty) za przekraczanie przepisów o ruchu drogowym
- jeżeli jesteśmy młodym kierowcą, który przed niespełna rokiem otrzymał prawo jazdy i w tym czasie przekroczył limit 20 punktów karnych - policja ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy (1)

Poza przypadkami, gdy policja ma obowiązek zatrzymać dokument i jest to zgodne z prawem istnieją przypadki, gdy funkcjonariusz może - lecz nie musi - zatrzymać nasz dokument. Ma to miejsce w razie gdy policja ma uzasadnione podejrzenie (a nie tylko kaprys czy „intuicję”), że kierowca popełnił przestępstwo czy wykroczenie za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku gdy policja zatrzymuje nasze prawo jazdy ma obowiązek wystawić nam pokwitowanie, że prawo jazdy zostało przez danego policjanta zatrzymane i z jakiego powodu. Pokwitowanie takie, zamiast prawa jazdy, umożliwia kierowcy nie tylko powrót do domu czy dojazd do pracy, lecz kierowanie pojazdem na podstawie tego pokwitowania w czasie 7 dni od dnia jego wydania.

zatrzymanie prawa jazdyphotoxpress.com


Pokwitowania nie dostanie jednak każdy kierowca. W przypadkach, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane za:
- jazdę w stanie nietrzeźwości czy pod wpływem alkoholu
- za przekroczenie limitu punktów karnych (zarówno 24, jak i 20 punków u młodego kierowcy, który nie miał prawa jazdy dłużej niż rok)
- gdy zatrzymanie prawa jazdy stanowiło wykonanie orzeczenia sądu czy decyzji o jego cofnięciu lub zatrzymaniu wydanych przez upoważnione do tego organy
nie mamy co liczyć na wydanie pokwitowani i musimy wrócić taksówką lub zadzwonić po osobę bliską, która przyjedzie odebrać nasz samochód. Jeżeli nie mamy takiej osoby i nie jest możliwe zabranie samochody np. z pobocza autostrady - zostanie on przewieziony pa parking policyjny i tam zabezpieczony.

W każdym przypadku zatrzymania przez policje prawa jazdy sprawa w terminie do 7 dni powinna trafić do sądu, prokuratora lub starosty - w zależności od tego, dlaczego zostało nam one zabrane.

Źródła:
1) Art. 135 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Czy uważacie, że przypisy odnoście zatrzymania prawa jazdy są odpowiednie? Czekamy na Wasze opinie.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =