Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne budynku?

Prawo    
ocena
Świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem, jaki inwestor musi dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy - przed odebraniem domu mieszkalnego, a także przed każdorazowym wynajęciem czy też sprzedażą nieruchomości. Wymóg posiadania takiego świadectwa oraz jego sporządzenia przez osobę mającą do tego specjalne uprawnienia został wprowadzony stosunkowo niedawno. Przepisy dotyczące świadectwa energetycznego przy budowie domu zostały dodane ustawą z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne budynku?

stock.media.cc

Obowiązek sporządzania charakterystyki energetycznej dla budynków oddawanych do użytkowania lub zbywanych albo wynajmowanych. Charakterystyka budynku ustalona w dokumencie sporządzonym przez osobę posiadającą określone ustawą kwalifikacje ma za zadanie oznaczać (wyliczać) i precyzować ile energii konieczne jest aby móc zaspokoić wszelkie potrzeby wynikające z użytkowania domu. Świadectwo energetyczne ma znaczenie dla obliczenia (skalkulowania) kosztów utrzymania domu - czyli ile pieniędzy jest konieczne, aby ogrzać dom w sezonie grzewczym i czy możliwe jest poprawienie jego wydajności przez np. wymianę okien, ocieplenie budynku styropianem. W świadectwie energetycznym budynku znajdziemy odpowiednie informacje dotyczące stanu technicznego budynku, poziomu jego izolacyjności oraz możliwości poprawy charakterystyki energetycznej. Świadectwo energetyczne budynku zachowuje ważność przez okres 10 lat od chwili jego wydania.

Na podstawie ustawowego upoważnienia, jakie zostało zawarte w art. 55a Ustawy Prawo budowlane, minister właściwy do spraw budownictwa (Minister Infrastruktury) wydał rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2008 r. Nr 201 poz. 1240). Załącznikiem do tego rozporządzenia jest właśnie wzór świadectwa energetycznego budynku - formularz, który zostanie uzupełniony przez specjalistę dokonującego pomiarów i obliczeń w sposób wskazany w treści rozporządzenia.

Sporządzenie świadectwa energetycznego budynku musi zlecić inwestor (właściciel). Cena takiej usługi wacha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych - w zależności od tego, jakiego budynku dotyczy. Średnia cena rynkowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 150m. KW (przy założeniu że nie ma w nim instalacji chłodzenia, wentylacji grawitacyjnej) oraz że domek taki jest ogrzewany jednym źródłem ciepła - wynosi od 300 do 600 zł. Należy jednak zaznaczyć, że cena za sporządzenie świadectwa energetycznego zależna od budowy bryły budynku (im bryła i kształt bardziej skomplikowany - tym cena będzie większa). Dodatkowe utrudnienia to: wyposażenie budynku w instalację klimatyzacji bądź posiadanie dodatkowego źródła ogrzewania (np. kolektory słoneczne, kominek), brak dokumentacji itp. Wszelkie takie dodatkowe elementy powodują wzrost ceny za wykonanie świadectwa energetycznego budynku.

Wymóg posiadania przez nowe budynki świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z obowiązku implementacji przepisów dyrektyw UE. Celem takiego katalogowania domów i budynków jest obniżanie ilości energii, jaką zużywa się na ogrzewanie domu - zatem obniżenie kosztów jego eksploatacji oraz ochrona środowiska naturalnego.

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obecnie warunkiem dla skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy i jej odbioru. Ponadto ma znaczenie dla osób - które chcą kupić lub wynająć dom czy mieszkanie. Błędnie wykonane (nieprawdziwe) świadectwo charakterystyki energetycznej - czy też jego brak - jest traktowane jako wada fizyczna rzeczy - która zmniejsza jej użyteczność. Można brak takiego dokumentu traktować jako wydanie rzeczy w stanie niezupełnym - co uzasadnia żądanie obniżenia ceny czy nawet odstąpienie od umowy.

Czy macie jakieś doświadczenia w kwestii świadectw energetycznych?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =