Komu, kiedy przysługuje zasiłek macierzyński?

Prawo    
ocena

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które ZUS wypłaca kobiecie po urodzeniu dziecka. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu urodzenia dziecka w okresie tego ubezpieczenia albo w okresie urlopu wychowawczego.

Komu, kiedy przysługuje zasiłek macierzyński?

sxc.hu

Innym przypadkiem kiedy taki zasiłek można otrzymać jest przyjęcie dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie lub w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia. W tym wypadku matka dodatkowo musi wystąpić do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia. O zasiłek macierzyński można również się starać, jeżeli aktualnie nie posiadamy ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko wtedy gdy ustało ono w czasie ciąży i było wynikiem ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub rażącego zaniedbania ze strony zatrudniającego (ten ostatni przypadek musi być udowodniony prawomocnym wyrokiem sądu).

Kobiety, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas określony albo nawet na czas próbny (dłużej niż 1 miesiąc), również mają prawo do świadczenia.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają również osoby ubezpieczone, który nie są biologicznymi rodzicami, ale przyjmują dziecko na wychowanie. Świadczenie działa na identycznych zasadach, jak w przypadku rodziców. W skrajnych przypadkach, takich jak śmierć ubezpieczonego rodzica lub porzucenie przez niego dziecka, świadczenie przysługuje innemu ubezpieczonemu np. ojcu dziecka lub innemu członkowi najbliższej rodziny. Zasiłek macierzyński może otrzymać również ojciec dziecka, jeśli matka po urodzeniu potomka wykorzysta co najmniej 14 tygodni świadczenia i zdecyduje się na powrót do pracy.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi:

20 tygodni – gdy matka urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

33 tygodnie – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,

35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie

oraz 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

UWAGA!

Warto podkreślić, iż wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% wynagrodzenia otrzymywanego przed przejściem na urlop macierzyński.

Korzystaliście kiedyś z zasiłku macierzyńskiego? Czy wszystko udało się załatwić bez problemów?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =