Komu, kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Prawo    
ocena

Jednym ze świadczeń, o które możemy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest zasiłek opiekuńczy. Mamy szansę otrzymać go za czas naszej nieobecności w pracy, która spowodowana jest sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przede wszystkim osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym (nie ma znaczenia, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe czy dobrowolne), czyli przede wszystkim pracownikom, osobom wykonującym umowy agencyjne lub umowy zlecenie, osobom wykonującym działalność gospodarczą czy członkom spółdzielni rolniczych.

Oczywiście nie jest to jedyny warunek, jaki musimy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać, ponieważ ZUS jasno określa, komu ono może przysługiwać. Zasiłek opiekuńczy możemy uzyskać, gdy sprawujemy osobistą opiekę nad zdrowym dzieckiem do 8 lat w przypadku, gdy nieoczekiwanie zostanie zamknięty żłobek, przedszkole lub szkoła, do których nasze pociechy uczęszczają, w przypadku porodu lub choroby małżonka opiekującego się dzieckiem (ale tylko w przypadku gdy poród lub choroba uniemożliwia opiekę) oraz jeśli małżonek opiekujący się dzieckiem stale przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej.

O świadczenie możemy starać się również, gdy nasze dziecko jest chore. Warunkiem jest, aby nie przekroczyło 14 roku życia. Zasiłek opiekuńczy możemy również otrzymać, w przypadku choroby kogoś z naszej najbliższej rodziny (małżonek, rodzic, dziadek, wnuk i dziecko powyżej 14 roku życia). ZUS wypłaca takie świadczenie tylko jednemu rodzicowi, temu który złożył wniosek o zasiłek. Warto pamiętać, że zasiłku opiekuńczego nie otrzymamy gdy okaże się iż inni członkowie rodziny będą w stanie pomóc nam w opiece nad bliskim, wyjątkiem jest chore dziecko, które nie ukończyło dwóch lat, wtedy świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy mamy kogoś do pomocy, czy nie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nam przez okres zwolnienia od pracy, spowodowany koniecznością sprawowania opieki, nie może on jednak być dłuższy od 60 dni w roku kalendarzowym (dotyczy opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat i chorym do 14  lat) oraz 14 dni w roku kalendarzowym (dotyczy choroby dzieci w wieku powyżej 14 lat i innych członków rodziny).

ZUS na pewno nie wypłaci nam zasiłku, gdy podczas okresu opieki będziemy na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, zostaniemy tymczasowo aresztowani lub będziemy odbywać karę pozbawienia wolności. Najważniejszym dokumentem, który musimy przedstawić ZUS- owi w celu ubiegania się o świadczenie jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA (dotyczy chorych dzieci lub członków rodziny). W przypadku opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia musimy przedstawić oświadczenie ubezpieczonego w przypadku niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły oraz zaświadczenie lekarskie w zakładzie opieki zdrowotnej, wystawione na zwykłym blankiecie w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka, który opiekuje się dzieckiem.

UWAGA!

Warto również zaznaczyć, iż wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Korzystaliście kiedyś z zasiłku opiekuńczego? Czy wszystko udało się załatwić bez problemów?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =