Konsekwencje niezapłacenia podatku w terminie

Prawo    
ocena

Do końca kwietnia każdego roku należy rozliczyć się z podatku dochodowego. Niedotrzymanie tego terminu powoduje odpowiedzialność karno-skarbową. Kary dla nierzetelnych podatników przewidziane są także wówczas gdy obowiązek złożenia deklaracji PIT został zaniedbany z powodu posiadania niewłaściwych lub niepełnych informacji. Czy dochód w wysokości kwoty wolnej od podatku zwalnia z obowiązku rozliczania podatku dochodowego? Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku w terminie? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Konsekwencje niezapłacenia podatku w terminie

photoxpress.com

Czy kwota wolna od podatku zwalnia z obowiązku rozliczenia się z fiskusem?

Każdy podatnik jest zobowiązany do końca kwietnia złożyć deklarację PIT. Opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych powoduje, że nie każdy dochód podlega obowiązkowi opłacenia podatku. Obecnie kwota wolna od podatku, a więc taka od której nie trzeba opłacać daniny to 3091,00 zł. Jeżeli podatnik uzyskał dochód w tej lub niższej wysokości zostaje mu zwrócona zapłacona zaliczka na podatek dochodowy.

W tym kontekście rodzi się pytanie o to czy uzyskanie dochodu w wysokości kwoty wolnej od podatku powoduje zwolnienie z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego? Z całą pewnością zarobki do wysokości kwoty zwolnionej z opodatkowania nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji PIT, pomimo, że podatnik nie będzie opłacał podatku. Należy o tym pamiętać ze względu konsekwencje prawne.

Skutki niezapłacenia podatku w terminie

Zapłacenie podatku w terminie i w odpowiedniej wysokości jest obowiązkiem każdego podatnika. Istnienie zobowiązania do zapłaty podatku powoduje, że muszą istnieć środki gwarantujące wykonanie tego obowiązku.

Niezapłacony podatek stanowi wykroczenie skarbowe i jest zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę. Podatnik jest zobowiązany samodzielnie je naliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego w odpowiedniej wysokości bez wezwania. Zaniedbanie uregulowania podatku i odsetek, powoduje objęcie należności egzekucją skarbową. W takiej sytuacji podatnik zostanie obciążony także kosztami postępowania skarbowego. Ponadto uchylanie się od opłacenia podatku stanowi wykroczenie skarbowe, stąd na podatnika może zostać nałożona grzywna. Jednokrotne nieuiszczenie podatku nie stanowi jednak przestępstwa podatnik nie poniesie zatem odpowiedzialności karnej.

 

 

Źródła:

[1] Kwota wolna od podatku 2011, wolnakwotaodpodatku2011.info, dostępny w Internecie: http://wolnakwotaodpodatku2011.info/.

[2] Kwota Wolna Od Podatku 2011/2012, pit-gazeta.pl, dostępny w Internecie: http://pit-gazeta.pl/kwota-wolna-od-podatku.html.

[3] Piotr Rorbach, Kara za niezapłacenie podatku w terminie, WieszJak.pl, dostępny w Internecie: http://prawo-karne.wieszjak.pl/przestepstwa-skarbowe/304744,Kara-za-niezaplacenie-podatku-w-terminie.html.

Zdarzyło się Wam nie zapłacić podatku w terminie? Czy zostały wobec Was wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =