Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

Prawo    
ocena

Co to jest Krajowy Rejestr Dłużników? Za co można zostać wpisanym do KRD? Jak się z niego wypisać? Co grozi tym, którzy zostali w nim umieszczeni?

Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

photoxpress.com

Krajowy Rejestr Dłużników został powołany w formie spółki akcyjnej w związku z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawa miała zapewnić przedsiębiorcom dostęp do szybkiej i rzetelnej informacji dotyczącej kontrahentów. Pozwala to uniknąć zawarcia niekorzystnej umowy z nie płacącym zobowiązań klientem. Banki również badając zdolność kredytową zaglądają do Rejestry Długów. Dostęp do informacji zawartych w bazie danych mają także osoby fizyczne, które zawierając umowę mogą sprawdzić wiarygodność przedsiębiorcy i czy przypadkiem nie grozi mu bankructwo.

Dostęp do danych zawartych w KRD (Krajowym Rejestrze Dłużników) maja zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Dostęp można uzyskać przez Internet oraz telefon komórkowy (usługa WAP). Dostęp jest możliwy po zalogowaniu i podaniu swojego prywatnego hasła. Wyszukiwanie interesujących nas danych wymaga podania numeru NIP konsumenta lub przedsiębiorcy. Informacje udostępniane w ten sposób dotyczą łącznej kwoty zadłużenia sprawdzanej osoby oraz liczba wierzycieli (osób, którym winien jest pieniądze). W terminie 7 dni informacja zostanie rozszerzona – będziemy mogli dowiedzieć się, kto dokładnie należy do wierzycieli, z jakiego tytułu trafił do rejestru długów. Usługa taka i dostęp do bazy danych jest płatny. Cennik Krajowego Rejestru Długów przewiduje specjalne pakiety (abonamenty) dostępu miesięcznego i ceny poszczególnych operacji. Pakiet brązowy (120 zł) jest pakietem najuboższym, zaś diamentowy (za 600 zł miesięcznie) zapewnia dużo więcej możliwości. Dokładny cennik można pobrać ze strony internetowej KRD.

W Rejestrze można także sprawdzić informacje dotyczące nas samych. Przedsiębiorcy i konsumenci, nie korzystający ze stałego dostępu w formie abonamentu, mogą raz na pół roku bezpłatnie sprawdzić informacje umieszczone w rejestrze informacje na swój temat. Można tego dokonać w siedzibie biura lub korespondencyjnie, płacąc wówczas  tylko za wydruk i wysłanie informacji. Dodatkowe zapytania są już płatne według cennika KRD. Bezpłatne zapytania są jednocześnie świetnym „wywiadem gospodarczym” dotyczącym potencjalnych klientów zainteresowanych wykupem abonamentu. Dostęp do informacji wymaga jednocześnie posiadania konta poczty elektronicznej. Należy spodziewać się zatem wysyłania nam na ten adres informacji handlowych i ofert po skorzystaniu z bezpłatnej możliwości dostępu do bazy danych.

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50 poz. 424) uchwalono specjalny regulamin funkcjonowania KRD oraz zarządzania danymi, w których udostępnianiu pośredniczy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Forma spółki akcyjnej czyni z biura podmiot gospodarczy, z którym zawierane są pisemne umowy dotyczące wykupienia dostępu do informacji z Rejestru.

Jakich informacji należy tam poszukiwać? Kiedy dłużnik zostanie wpisany do rejestru? Są to informacje ważne, ponieważ dla konsumenta wykup przykładowo diamentowego pakietu może okazać się po prostu zbędnym wydatkiem. Regulamin KRD BIG (Krajowy Rejestr Dłużników Biuro Informacji Prawnej) precyzuje w rozdziale III (zasady przekazywania, aktualizacji, ujawniania i usuwania informacji gospodarczych) kiedy dłużnik zostanie zamieszczony w bazie danych. 

Zobowiązania konsumentów jakie trafią do bazy danych KRD na skutek przesłania informacji od przedsiębiorcy, wobec którego jesteśmy zadłużeni:
- zostaną ujawnione nasze zobowiązania wobec banku dotyczące niepłacenia kredytu konsumenckiego
- niezapłacony mandat za brak biletu na przejazd w regularnej komunikacji publicznej (np. MPK) – na podstawie umowy przewozu osoby (zawartej w momencie wejścia do pojazdu wykonującego taki przewóz)
- kwota łączna zobowiązania na podstawie innej umowy z innym przedsiębiorcą wynosi co najmniej 200 zł
- nie zapłaciliśmy zobowiązania od przynajmniej 60 dni (60 dni po wymaganej dacie zapłaty)
- musiał także minąć termin miesiąca od dnia kiedy przedsiębiorca wysłał na nasz adres listem poleconym wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem zgłoszenia naszego długu w rejestrze

Nie każdy przedsiębiorca jest uprawniony do przekazania takiej informacji do Biura (1) - tylko przedsiębiorca, który zawarł pisemną umowę z Biurem może tego dokonać. W stosunku do konsumentów przedsiębiorca musi spełnić jeszcze dodatkowe warunki, które zostały przedstawione powyżej i będące wynikiem zobowiązań określonych w art. 187 (1) k.p.c. Przepis ten wymienia następujące zobowiązania konsumenta za które może on trafić do KRD:

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne
- przewóz osób lub bagażu w środkach komunikacji masowej
- z tytułu dostarczania energii elektrycznej, gazu, ciepła, oleju opałowego
- umowy dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu śmieci 

Oprócz tego Biuro przyjmuje informacje od przedsiębiorców dotyczące wywiązywania się ze zobowiązań przez jego klientów.

Czego można dowiedzieć się z rejestru o przedsiębiorcy? Jakie informacje dotyczące firm trafiają do KRD? Przede wszystkim zobowiązania z umów pomiędzy przedsiębiorcami dotyczącej wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Łączna kwota tych zobowiązań wynosi co najmniej 500 zł i jest wymagalna od przynajmniej 60 dni oraz  minął miesiąc od dnia kiedy przedsiębiorca wysłał innemu przedsiębiorcy listem poleconym wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem zgłoszenia długu w rejestrze.

Źródła:
1) Art. 12 i 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych

Jak oceniacie możliwości, jakie daje KRD? Czy spełnia swoje funkcje?

OCENA
3.75
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =