Kwoty zwolnione od podatku dochodowego

Prawo    
ocena

Jaka kwota jest wolna od podatku dochodowego? Jakie świadczenia nie podlegają opodatkowaniu? Przedstawiamy kwestię zwolnień podatkowych.

Kwoty zwolnione od podatku dochodowego

photoxpress.com

Kwota niepodlegająca opodatkowaniu

W przypadku podatników opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych, nie każda suma ich dochodu jest objęta podatkiem. Kwota niepodlegająca opodatkowaniu to suma pieniężna, od jakiej nie jest opłacany podatek dochodowy. W 2012 roku kwota wolna od podatku wynosi: 3091,00 zł. Taka wysokość stawki obowiązuje od 2009 r., natomiast warto wskazać, że jest ona systematycznie zwiększana, w 2000 r. wynosiła przykładowo 2295,79 zł. Ponadto jeżeli łączne wynagrodzenie podatnika było niższe od tej kwoty, zostanie mu zwrócona zaliczka na podatek dochodowy. Warto podkreślić, że uzyskanie takiej kwoty przychodu zwalnia podatnika ze złożenia rocznego zeznania podatkowego. Tymczasem jeżeli zarobki przekroczyły wartość kwoty wolnej od podatku to wysokość podatku do zapłaty zostanie pomniejszona o 18 % z kwoty wolnej od podatku, czyli 556,02 zł.

Świadczenia wolne od podatku

Art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych przewiduje szereg zwolnień z podatku dochodowego. Do najpopularniejszych świadczeń niepodlegających opodatkowaniu należą:

- Alimenty na rzecz dzieci do 25 roku życia oraz niezależnie od wieku na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną na mocy odrębnych przepisów. W przypadku tych dochodów nie jest określony limit kwotowy zwolnienia z podatku;

- Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania określa uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Zwolnienie obejmuje stypendia dla uczniów i studentów do kwoty maksymalnie 3800 zł;

- Dopłaty do wypoczynku dzieci niefinansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, do kwoty 760 zł;

Pozostałe świadczenia, których nie obejmuje opodatkowanie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pit.pl/att/przepisy/updof_2012.pdf.

 

 

Źródła:

[1]  Łukasz Piechowiak, Alimenty, stypendia i inne świadczenia zwolnione z podatku dochodowego, bankier.pl, dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Alimenty-stypendia-i-inne-swiadczenia-zwolnione-z-podatku-dochodowego-2490561.html.

[2]  Kwota wolna od podatku 2011, wolnakwotaodpodatku2011.info, dostępny w Internecie: http://wolnakwotaodpodatku2011.info/.

[3] Kwota Wolna Od Podatku 2011/2012, pit-gazeta.pl, dostępny w Internecie: http://pit-gazeta.pl/kwota-wolna-od-podatku.html.

Uważacie, że kwota wolna od podatku w Polsce powinna być większa? Czekam na Wasze komentarze.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Dobrze, że zmienili i nie tzbrea w tym roku wpisywać nazwy OPP, sporo ludzi nie oddaje 1 procenta bo im się nie chce, nie chce im się wpisywać, zastanawiać jak wpisać nazwę, czy to jest poprawnie czy nie.Pewnie i tak im się nie będzie chciało mnożyć należnego podatku razy 1/100 ale może chociaż trochę to pomoże.Sporo chorych dzieciakf3w jest leczona za kasę z 1 procenta a jak się nic nie wpisze to kasa pf3jdzie na przemiał do budżetu, jak pozostałe 99%.Ja oddam 1 procent na złość, żeby chociaż te parę złotych do tych złodziei nie trafiło.

~ Dobrze, że zmienili i nie tzbrea w tym roku w / 2012-08-25 07:01:06
oceń komentarz: (0) (0)