Nielegalne reklamy - podstawa prawna

Prawo    
ocena

Nie wszystkie rodzaje reklam są w Polsce dozwolone. Jakie reklamy nie mogą pojawiać się w mediach i w innych miejscach udostępnianych pod kampanie promocyjne jasno precyzują przepisy prawa.

Pozornie wydawać się może, że za pomocą środków masowego przekazu  można promować praktycznie wszystko. To jednak mylne przekonanie, bo są pewne towary, których reklamowanie w telewizji, radiu, prasie czy internecie jest zabronione całkowicie lub tylko częściowo, ale za to obłożone jest to wieloma restrykcjami.

Całkowicie w naszym kraju zabrania się m. in. reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, a także rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu. Promocja papierosów i tytoniu nie może się odbywać w szczególności:

w telewizji;

- radiu;

- kinach;

- ośrodkach zdrowia, szpitalach;

- w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Zabronione całkowicie jest również reklamowanie tych wyrobów w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych, na plakatach, billboardach i w mediach elektronicznych.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania również sponsorowania przez firmy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej. Nie można  też w punktach sprzedaży eksponować przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych. [1]

Reklama zakładów wzajemnych

W Polsce zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych zabronione jest też reklamowanie hazardu, w tym gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. [2]

Prawo zabrania również informowania o sponsorowaniu (czyli bezpośrednim lub pośrednim finansowaniu lub współfinansowaniu działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej [3]) przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. [4] Z tym że dopuszcza się tego typu informację wówczas, gdy podmiot ten prowadzi działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu. Informacja ta zawierać może jednak tylko i wyłącznie nazwę lub inne oznaczenia indywidualizujące sponsora. [5]

Warto dodać, że zakazy te nie obejmują jednak reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz kasyna gry i punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą bądź logo na zewnątrz budynków przeznaczonych na taką działalność. Dodatkowo w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych w internecie zakazów tych nie stosuje się w przypadku  reklamy i promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych zakładów. [6]

Reklama alkoholu

W przypadku reklamy i promocji napojów alkoholowych, to w Polsce jest ona zabroniona. Wyjątkiem jest tylko reklama piwa, która jest dopuszczalna, ale tylko i wyłącznie pod wieloma warunkami.

Reklama piwa nie może być bowiem:

- kierowana do osób niepełnoletnich;

- nie może przedstawiać osób małoletnich;

- nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; 

- nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;

- nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;

- nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;

- nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego;

- nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym. [7]

Poza tym reklama i promocja piwa nie może być prowadzona: w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 9 a 20 (z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy), na kasetach wideo i innych nośnikach, w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20 % powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim. Dodatkowo w reklamie piwa nie mogą występować osoby niepełnoletnie. [8]

Dodatkowo, w naszym kraju zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. [9] Zabronione jest te reklamowanie i promowanie przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.[10]

Natomiast informacja o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8 % do 18 % alkoholu może pojawić się tylko wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą. W takiej informacji zawarta może zostać jedynie nazwa producenta lub dystrybutora oraz jego znak towarowy [11]. Jeżeli taka informacja musi pojawić się w radiu lub telewizji to wówczas  podana nie może zostać przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej. [12]

Jeżeli sponsorem jest producent bądź dystrybutor napojów alkoholowych powyżej 18 % to wówczas taka informacja nie może się nigdzie pojawić. [13]

Warto tu zaznaczyć, że wszystkie te zakazy nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. [14]

 

 

Źródła:

[1] art. 8. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

[2] art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

[3] art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

[4] art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

[5] art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

[6] art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

[7] art. 13 (1) ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[8] art. 13 (1) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[9] art. 13 (1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[10] art. 13 (1) ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[11] art. 13 (1) ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[12] art. 13 (1) ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[13] art. 13 (1) ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

[14] art. 13 (1) ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uważacie, że przepisy normujące treści pewnych reklam są odpowiednie czy może nazbyt restrykcyjne? Czekam na Wasze opinie w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =