Nowe zasady przyznawania becikowego od 2012 roku

Prawo    
ocena

Urodzisz dziecko po 1 stycznia 2012? Czy wiesz, że w nowym roku uzyskanie dodatku z tytułu urodzenia dziecka będzie trudniejsze? Przeczytaj co musisz zrobić, żeby dostać becikowe!

Nowe zasady przyznawania becikowego od 2012 roku

sxc.hu

Szykują się zmiany w becikowym. Od 1 stycznia 2012 r. uzyskanie dodatku z tytułu urodzenia dziecka będzie znacznie trudniejsze, bo wraz z nowym rokiem wrócą bardziej rygorystyczne kryteria przyznawania tych świadczeń.

W Polsce z tytułu narodzin dziecka rodzice mają prawo do ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego (przysługuje, o ile osoba występująca o świadczenie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego) oraz jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego (jeżeli dziecko urodziło się żywe). Zgodnie z zapisami przysługują im świadczenia wysokości 1000 zł na każde dziecko. Aby je jednak otrzymać, trzeba spełnić pewne wymagania. Chodzi o to, aby matka potrafiła udowodnić (czyli musi posiadać odpowiednie dokumenty), że podczas trwania ciąży znajdowała się pod opieką medyczną.

Na czym polega zmiana?

Dotychczas do otrzymania becikowego wystarczyło, aby młoda mama przedstawiła zaświadczenie, że choć raz będąc w stanie błogosławionym była u lekarza na badaniu. Od przyszłego roku to się zmieni. Po 1 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, o 1000 zł becikowego ubiegać się będą mogli tylko ci rodzice, którzy udokumentują, że kobieta w czasie ciąży była pod stałą opieką medyczną. Według nowych zapisów pierwsze badanie przyszłej mamy musi być wykonane przed 10. tygodniem ciąży, a kolejne w następnych trymestrach.

Takie przepisy miały obowiązywać już w zeszłym roku (wynikają one wprost z art. 9 ust. 7 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych), ale Ministerstwo Zdrowia ostatecznie się z nich wycofało i zdecydowało o ich zawieszeniu do dnia 31 grudnia 2011 r. Decyzję tę umotywowano tym, że zmiany pojawiły się zbyt późno i większość przyszłych matek miałaby trudności z zebraniem potrzebnych zaświadczeń.

Kiedy dokładnie wchodzą w życie?

Ostatecznie więc zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2012 r., ale o niezbędnych dokumentach powinny już pomyśleć kobiety, które w ciążę zaszły w kwietniu tego roku lub później. Jeżeli bowiem poród odbędzie się po 31 grudnia 2011 r., a młoda matka będzie dysponowała tylko jednym potwierdzonym badaniem u lekarza, to o becikowym będzie musiała zapomnieć.

Pamiętaj o zaświadczeniu!

Wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

 

 

Źródła:

- Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

- Ustawa z dnia 5.03.2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =