Nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie

Prawo    
ocena

Sprawa, która od lat dla niektórych była powodem do wstrętu, a dla innych powinnością wynikającą z obowiązków rodzicielskich, znalazła w Polsce uregulowanie prawne.

Nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie

photoxpress.com

Jeszcze do niedawna bicie dzieci należało w polskim systemie prawnym do tzw. kontratypów pozakodeksowych. Podobnie więc jak ryzyko sportowe, tak i karcenie nieletnich kwalifikowało się do okoliczności uchylających bezprawność czynu, ze względu na brak ujemnej wartości czynu. [1]

Jednak w 2010 r. weszły w życie przepisy zakazujące stosowania kar cielesnych w rodzinie. Zakaz dotyczy osób sprawujących władzę rodzicielską oraz opiekę lub pieczę nad małoletnim, co oznacza, że nie skupia się on wyłącznie na rodzicach dziecka. [2]

WAŻNE! Od 2010 r. żaden rodzic nie może więc uderzyć dziecka za karę, niezależnie od sytuacji.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wraz z tą zmianą znowelizowano w Polsce ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzięki niej osobie dotkniętej przemocą przysługuje bezpłatna pomoc w zakresie poradnictwa medycznego, psychologicznego i prawnego. [3] Wprowadzono również obowiązek powiadamiania policji o podejrzeniach związanych z przemocą w rodzinie [4] oraz możliwość żądania od sądu zobowiązania rodzica używającego tej przemocy do opuszczenia mieszkania. [5]

Wprowadzone w połowie 2010 r. przepisy nie sankcjonują jednak jednoznacznie przemocy w rodzinie. Nie oznacza to jednak braku odpowiedzialności karnej rodziców, bowiem o przypadkach nadużywania władzy rodzicielskiej może w określonych przypadkach decydować sąd rodzinny i np. ograniczyć władzę rodzicielską w przypadkach notorycznego stosowania przemocy. [6] W określonych sytuacjach rodzic może też odpowiadać karnie, również jeżeli nie spowodował większych obrażeń ciała. Jeżeli chociażby spowoduje, uderzając dziecko, uszkodzenie narządu ciała trwające krócej niż 7 dni, może grozić mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. [7]

Czy dziecko jest bezkarne?

Zmiany prawne nie oznaczają jednak całkowitej bezkarności dziecka. Rodzice wciąż mogą karać swoje pociechy w inny sposób - np. brakiem kieszonkowego lub zakazem wychodzenia. Poza tym w wyjątkowych sytuacjach mają prawo użyć się do przemocy. Stanie się tak np. gdy pijany nastolatek zaatakuje rodzica, a ten będzie musiał uciec się do dozwolonej przez prawo obrony koniecznej. Jeśli jej nie przekroczy, nie popełni przestępstwa. [8]

 

 

Źródła:

[1] A. Marek, „Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach”, Toruń 2001, s. 84

[2] art. 96 (1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

[3] art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

[4] art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

[5] art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

[6] art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

[7] art. 157 par. 2 kodeksu karnego

[8] art. 25 kodeksu karnego

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =