Odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego

Prawo    
ocena

Specyfika urlopu bezpłatnego polega na zawieszeniu na czas jego trwania praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika. W praktyce oznacza to, że zatrudniony nie otrzymuje pensji od pracodawcy.

Odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego

pixabay.com

Warto zaznaczyć, że urlop bezpłatny nie jest wliczany do okresu pracy. Natomiast pracownik, aby go otrzymać, musi złożyć pisemny wniosek. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

W Kodeksie Pracy jest mowa o dwóch rodzajach urlopu bezpłatnego. Pierwszy udzielany jest na wniosek pracownika. Natomiast drugi rodzaj za zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Pracodawca podejmując decyzję o przyznaniu urlopu bezpłatnego nie powinien jej uzależniać od sposobu, w jaki pracownik chce ten czas wykorzystać. Warto jednak posiadać właściwie dobrane argumenty, które mogą ułatwić uzyskanie zgody zatrudniającego. Pracodawca może odmówić udzielić urlopu bezpłatnego. Nie ma obowiązku podania uzasadnienia tej decyzji. Może także zaproponować wykorzystanie urlopu bezpłatnego w innym terminie niż ten podany we wniosku czy na krótszy okres.

Jednak są sytuacje, gdy pracodawcy obowiązkowo musi udzielić urlopu bezpłatnego. Dotyczy to urlopu wychowawczego czy odbycia ćwiczeń wojskowych. Także młodociany uczęszczający do szkoły dla pracujących, pracownik pełniący funkcję związkową, poseł na Sejm czy senator RP powinni otrzymać zgodę na urlop bezpłatny.

Korzystaliście kiedyś z prawa do bezpłatnego urlopu? Czy mieliście jakieś trudności, żeby go uzyskać? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =