Odwołanie od mandatu karnego - jak napisać, do kogo, termin

Prawo    
ocena

Ukaranie przez policję mandatem karnym jest najczęściej spotykanym sposobem karania sprawców wykroczeń drogowych, takich jak przekroczenie nadmiernej prędkości, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym czy spowodowanie kolizji drogowej. Mandat można jednak dostać także za zaśmiecanie terenów publicznych, palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych i inne wykroczenia. Nie tylko Policja ma prawo nałożenia mandatu - może to zrobić w niektórych przypadkach Straż Leśna, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego.

Odwołanie od mandatu karnego - jak napisać, do kogo, termin

sxc.hu

Postępowanie mandatowe (wręczenie mandatu) jest postępowaniem fakultatywnym, co oznacza, że bez naszej zgody policja nie może nałożyć na nas mandatu. W takich przypadkach możemy właśnie odmówić jego przyjęcia, zaś Policja sporządzi wniosek o ukaranie. W ten sposób sprawa znajdzie finał w sądzie, w którym może nas reprezentować adwokat. Co do zasady w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie przewidziano instytucji „odwołania się od mandatu” nałożonego przez uprawniony organ. Możemy po prostu przyjąć mandat - lub nie. Także nie zapłacenie nałożonego na nas zaocznie mandatu - najczęściej za złe parkowanie - jest uznawane za odmowę jego przyjęcia (1).

Jest to koncepcja wynikająca z faktu, że najczęstszą karą za wykroczenia jest grzywna. Ponadto, aby policja mogła nałożyć mandat, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

- sprawca wykroczenia został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio po jego popełnieniu

- nie zachodzą okoliczności budzące wątpliwości w przypadku stwierdzenia przez policję wykroczenia zaocznie (pod nieobecność jego sprawcy) - nie odśnieżony chodni obok posesji, nieprawidłowe parkowanie, ślady ogniska na posesji - gdzie ktoś palił opony

- policja może stwierdzić popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządów pomiarowych (prędkościomierz, alkomat) (2)

Jeżeli popełnienie wykroczenia nie budzi i w nas żadnych wątpliwości, warto przyjąć mandat. Jeżeli jednak nie zgadzamy się z policją (zwłaszcza w kwestii winy w popełnieniu kolizji drogowej), najlepiej jest rzeczywiście odmówić przyjęcia mandatu, znaleźć świadków, zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia i czekać na termin rozprawy.

W kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, jak już wspomniałam, nie ma możliwości odwołania się od skutecznie nałożonego mandatu w inny sposób. Skoro godzimy się na jego przyjęcie - oznacza to, ze poczuwamy się do odpowiedzialności za popełnione wykroczenia. Inna sytuacja ma miejsce, gdy z powodu braku znajomości prawa policja nałożyła na nas mandat karny za czyn, który nie stanowi wykroczenia. W takim przypadku można skorzystać z nadzwyczajnej instytucji - uchylenia prawomocnego mandatu. Uchylenie mandatu nie oznacza, że możemy we wniosku do sądu wskazywać, że nie jesteśmy sprawcą wykroczenia, nie ponosimy za nie winy itp. Takie argumenty można wysuwać przed sądem, gdy odmówiliśmy przyjęcia mandatu. Aby uchylić mandat prawomocny należy:

- wykazać, że to co zrobiliśmy (czyn, za popełnienie którego nałożono na nas mandat) nie jest wykroczeniem w świetle prawa

- wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego uprawomocnienia się

- wniosek należy wnieść do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (jest to Sąd Rejonowy, Wydział Grodzki)

- jeżeli zapłaciliśmy już grzywnę nałożoną mandatem - kwota ta podlega zwróceniu, jeżeli sąd uchyli mandat na skutek naszego wniosku (3)

- od postanowienia wydanego przez sąd nie przysługują środki zaskarżenia

Źródła:

1)  Art. 99 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

2)  Art. 97 § 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

3)  Art. 101 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Zamierzacie odwoływać się od mandatu? Jakich argumentów chcecie użyć? Kto Waszym zdaniem popełnił błąd? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
2.60
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Witam, uczestniczyłem w kolizji drogowej, w której byłem sprawcą. Policjant wystawił mi mandat za nie zatrzymanie się na znaku STOP, natomiast mandatu za spowodowanie kolizji nie dostałem. Jestem osobą, która się uczy i nie ma żadnego źródła dochodu, żaden pojazd nie jest moją własnością. Czy kierując się takimi argumentami mogę wystąpić o uchylenie mandatu?

~ Paweł / 2016-03-15 23:41:45
oceń komentarz: (1) (11)

jesteś tylko idiotą... ale mama i tak cię kocha...

~ jack / 2016-06-21 00:38:05
oceń komentarz: (4) (2)

Witam jestem kierowca ciężarówki i zostałem ukarany za posiadanie latarki z palarizatorem oraz palki zrobionej z kabla w wysokości 800f chcialbym sie odwolac dlaczego nie zostalem pouczony tylko od razu ukarany? Proszę o pomoc gdzie i w jaki sposób napisac odwołanie. Dziekuje

~ Mariusz / 2016-09-14 21:29:24
oceń komentarz: (0) (0)