Oskarżenie o pobicie - formalności

Prawo    
ocena

Pobicie należy zgłaszać jak najszybciej, gdyż tylko wtedy istnieje szansa, że sprawca pobicia zostanie ujęty przez Policję. Wiele zależy od dowodów które wskażemy w sprawie i czy sprawca pobicia jest nam znany. Jednym z najważniejszych dowodów jest obdukcja, która pozwala stwierdzić, czy przestępstwo zostało w ogóle popełnione. Jakie istnieją formalności w związku ze zgłoszeniem pobicia?

Oskarżenie o pobicie - formalności

photoxpress.com

Element pobicia stanowi podstawę wielu przestępstw. Wiele zależy od sytuacji, w której zostaliśmy pobici i czy sami np. nie sprowokowaliśmy pobicia obrażając czy wyzywając sprawcy. Poza tym przemoc wobec kobiety ciężarnej stanowi odrębne przestępstwo podobnie jak przemoc i pobicie członka rodziny. W przypadku członków rodziny lekarz uruchomi procedurę niebieskiej karty - ma bowiem obowiązek zapobiegania przemocy w rodzinie, która obecnie nie jest już ścigana z oskarżenia prywatnego.

Każde inne pobicie zależne jest od obrażeń, jakie odnieśliśmy na jego skutek. Pobicie może skończyć się nawet śmiercią i bardzo poważnymi obrażeniami, w takich sytuacjach często ktoś zawiadamia policję od razu będąc świadkiem zdarzenia lub znajdując pobitą ofiarę.

Obrażenia, które mogą nastąpić w skutek pobicia dzielimy na:
- Ciężki uszczerbek na zdrowiu (kalectwo, ciężka choroba, oszpecenie ciała i inne komplikacje, na skutek których ofiara może do końca życia nie być w pełni sprawna)
- Pozostałe obrażenia są następnym typem przestępstwa i zależą w dużej mierze od tego, czy skutki pobicia (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia) trwały dłużej niż 7 dni. Takie przestępstwa policja ściga z urzędu i również istnieje duża szansa, że ktoś inny zawiadomi policję zaraz po lub jeszcze w trakcie zdarzenia
- Rozstrój zdrowia trwający na skutek pobicia poniżej 7 dni musimy sami zgłosić do sądu, gdyż jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego - w tym celu należy wnieść prywatny akt oskarżenia

O stopniu i powadze naszego uszkodzenia ciała orzeka lekarz. Bezpośrednio po pobiciu należy udać się na policję lub do takiego lekarza, który oceni nasze obrażenia. Musimy to zrobić szybko, gdyż jeżeli ślady pobicia są niewielkie - lekarz musi je zdążyć obejrzeć. Nie wystarczy sam dokument wystawiony przez ratowników medycznych, jeżeli na miejscu zdarzenia interweniowała karetka pogotowia. Konieczne jest jeszcze zaświadczenie od lekarza o charakterze naszych obrażeń. Obdukcja lekarska jest dokumentem wydanym przez uprawnionego do tego lekarza za odpowiednio opłatą. Może to być lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz sądowy. Zgłaszając pobicie na policję bez wykonania wcześniejszej obdukcji możemy zostać jej poddani przez lekarza wskazanego na policji. Wówczas, zgłaszając takie przestępstwo nie można odmówić przeprowadzenia obdukcji, od której zależy karalność czynu (w zależności czy obrażenia i rozstrój zdrowia trwały dłużej lub krócej niż 7 dni) (1).
jak donieść o pobiciuphotoxpress.com


Dowody w sprawie pobicia, które można wskazać to zwłaszcza:
- wyniki obdukcji przeprowadzonej przez lekarza
- wskazanie świadków pobicia - jeżeli byli
przesłuchanie pokrzywdzonego i przesłuchanie innych osób, które mogły wiedzieć całe zajście lub podejrzanego, jeżeli jego osoba jest nam znana i wskazaliśmy ją Policji.

Czynności jakie musimy wykonać po dokonaniu obdukcji i przedstawieniu zaświadczenia ratowników medycznych gdy interweniowała karetka pogotowia to także przesłuchania nas policję na okoliczność pobicia i spisanie protokołu z naszych zeznań. Gdy nie mamy ukończonych 18 lat powinni towarzyszyć nam rodzice lub opiekunowie. Jeżeli nasze obrażenia nie trwają dłużej niż 7 dni - jedynym rozwiązaniem jest wniesienie prywatnego aktu oskarżenia i uiszczenie opłaty sadowej.

Źródła:
1) Art. 192 § 1 k.p.k.

Czy uważacie, że łatwo zgłosić pobicie? Czy formalności nie będą zniechęcać ofiary?

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =