Pochówek płodu poronionego - formalności

Prawo    
ocena

Pochówek płodu nie jest obowiązkiem rodziców ani szpitala, zwłaszcza, że poronienie jest definiowane jako wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu niewykazującego oznak życia i jest czym innym z prawnego punktu wiedzenia niż urodzenie martwego dziecka. Formalności związane z pochówkiem płodu zależą w dużej mierze od postawy rodziców i tego, czy chcą dziecko pochować. Przy czym obowiązująca od października 2011 r. nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ułatwia rodzinie możliwość pochówku dziecka.

Pochówek płodu poronionego - formalności

sxc.hu

Dotychczas do przeprowadzenia pogrzebu konieczne były dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, który wydawał akt zgonu rodzinie. Obecnie (od 14 października 2011r.) nie jest już konieczne uzyskanie karty zgonu wraz z adnotacją urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, aby można było pochować zwłoki płodu. Nie mniej jednak w każdym innym przypadku karta wraz z urzędowym potwierdzeniem jest dokumentem, który jest wymagany przez administrację cmentarza w celu przeprowadzenia pochówku. (1)

Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt zgonu na podstawie karty zgonu lub zaświadczenia lekarza w przypadku gdy dotyczy noworodka, który urodził się żywy, lecz zmarł w ciągu 24 godzin od urodzenia. Oprócz tego szpital wystawia tzw. zgłoszenie urodzenia na formularzu i przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia, w terminie 3 dni od dnia urodzenia – dla martwego urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe – Urząd sporządzał akt urodzenia z odpowiednią adnotacją o martwym urodzeniu. W takim wypadku nie sporządza się aktu zgonu. To od rodziców zależało w dużej mierze załatwienie powyższych formalności, gdyż na ich żądanie szpital wystawiał zgłoszenie urodzenia dziecka martwego (w ciągu 3 dni od daty poronienia) – bez względu na wiek płodu. Takie zgłoszenie wystawione przez szpital upoważniało rodziców do dokonania formalności przed Urzędem Stanu Cywilnego, który wystawiał akt urodzenia dziecka martwego z opisaną powyżej adnotacją, nie wystawiał natomiast aktu zgonu. Na podstawie tego dokumentu można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po poronieniu należy przede wszystkim zwrócić się do lekarza. Karta zgonu wydawana przez lekarza jest wypełniana wyłącznie na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a rodzice w przypadku pochówku płodu. (2) Karta zgonu jest wydawana niezależnie od tego na jakim etapie ciąża została utracona. Zgodnie z nowym przepisem, w przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania (rodzice lub inni najbliżsi krewni) sporządzono kartę zgonu nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, aby można było pochować zwłoki dziecka. (3) Administracja cmentarza ma obowiązek respektowania karty zgonu bez urzędowej adnotacji.

Podsumowując, rodzice po stracie dziecka w wyniku poronienia powinni zażądać od administracji szpitala (lekarza) wydania im następujących dokumentów:

- karty zgonu (umożliwiającej pochówek na cmentarzu),

- zgłoszenia urodzenia dziecka martwego do Urzędu Stanu Cywilnego, by móc otrzymać Akt Urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe.

Pozostałe formalności należy załatwić już z administracją cmentarza według obowiązującego regulaminu. Także formalności związane z pogrzebem rodzice załatwiają we własnym zakresie.

1) Art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 31 stycznia 1950 o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
2) Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1950 o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
3) Art. 11 ust. 5a Ustawy z dnia 31 stycznia 1950 o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami

Jak myślicie, czy prawo w Polsce pomaga rodzicom w takiej sytuacji?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =