Podatek od spadku

Prawo    
ocena

Zasady opodatkowania spadków reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Z zapłaty podatku zwolnieni są spadkobiorcy o określonym w przepisach prawnych pokrewieństwie ze spadkodawcą, do określonego z góry limitu. Jeżeli wartość odziedziczonego majątku przekracza limit, wówczas opodatkowana zostaje jedynie nadwyżka. Jakie kwoty są wolne od podatku od spadków i darowizn? Jaki stopień pokrewieństwa uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Czym są grupy podatkowe? Udzielamy wyczerpujących odpowiedzi.

Podatek od spadku

pixabay.com

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Limit spadku, do wysokości którego nie istnieje obowiązek podatkowy jeżeli spadkobiorca otrzymał od jednej osoby kilka spadków, których łączna wartość w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniego spadku jest nie wyższa niż:

- 9.637 zł gdy obdarowany należy do I grupy podatkowej;

- 7.276 zł gdy obdarowany należy do II grupy podatkowej;

- 4.902 zł gdy obdarowany należy do III grupy podatkowej.

Jeżeli wartość spadku przekracza kwotę uprawniającą do zwolnienia w poszczególnych grupach to podatek należy zapłacić od nadwyżki ponad limit. Ponadto przewidziany jest katalog ustawowych zwolnień z podatku od spadków i darowizn.

Czym są grupy podatkowe na gruncie zagadnień związanych z podatkiem od spadków? 

Grupy podatkowe wyłania się w celu ustalenia pokrewieństwa ze spadkodawcą, aby określić możliwość ewentualnego zwolnienia z podatku. Wyróżnia się zatem trzy grupy podatkowe:

- I grupa, która obejmuje: zstępnych (np. syn, córka, wnuki), wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

- II grupa, do której zalicza się: zstępnych rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony), małżonków rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonków innych zstępnych (np. żona wnuka).

- III grupa obejmuje osoby nie zaliczające się do grup I i II.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =