Podatek od sprzedaży gruntu

Prawo    
ocena

Sprzedaż gruntu, jako odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części, o ile nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Kto podlega opodatkowaniu za odpłatne zbycie nieruchomości? Ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości? Jakie zmiany prawne objęły opodatkowanie sprzedaży gruntów w 2012 r.? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia.

Podatek od sprzedaży gruntu

pixabay.com

Zmiany w przepisach o opodatkowaniu odpłatnego zbycia nieruchomości

Począwszy od 1 stycznia 2012 r. uproszczone zostały zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Podatnicy nie mogą skorzystać z 10 - proc. stawki od przychodu, a opodatkowaniu będzie podlegać jedynie dochód ze sprzedaży. To jaki system rozliczania podatku od sprzedaży nieruchomości będzie miał zastosowanie w danym przypadku zależy od tego, kiedy nabyto nieruchomość (poprzez kategorię nabycia rozumie się tu zarówno zakup nieruchomości, jak i otrzymanie jej w spadku, w wyniku zamiany lub darowizny). W rozliczeniach tego podatku mają znaczenie trzy terminy nabycia nieruchomości:

- do 31 grudnia 2006 roku;

- od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008;

- od 1 stycznia 2009 roku.

W przypadku pierwszego z terminów, tj.  31 grudnia 2006 roku, zbycie nieruchomości w tym roku nie będzie opodatkowane. Tymczasem nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2007 roku od początku 2012 r. obowiązuje 19 - proc. stawka liczona od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Dochód oblicza się poprzez odjęcie od przychodu ze sprzedaży (ceny) nieruchomości kosztów jej nabycia. W zakres kosztów zaliczyć można: cenę zakupu nieruchomości, kwoty wyceny nieruchomości, prowizję zapłaconą pośrednikowi, koszty ogłoszeń o chęci sprzedaży czy opłaty notarialne.

Aktualne ulgi w opodatkowaniu

Jeżeli nieruchomość została nabyta pomiędzy 2007 a 2008 rokiem można skorzystać z ulgi meldunkowej. Warunek stanowi zameldowanie w danej nieruchomości przez okres minimum 12 miesięcy przed datą sprzedaży. Natomiast nieruchomości nabyte po 1 stycznia 2009 obejmuje ulga przeznaczona na własne cele mieszkaniowe.

 

 

Źródła:

[1] Podatek od sprzedaży nieruchomości w 2012 roku, pit.pl proste podatki, dostępny w Internecie: http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/1801-podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci-w-2012-roku-10972/.

[2] Bartosz Turek, 2012 r. bez 10% podatku od sprzedaży nieruchomości, podatki.egospodarka.pl, dostępny w Internecie: http://www.podatki.egospodarka.pl/75651,2012-r-bez-10-podatku-od-sprzedazy-nieruchomosci,1,65,1.html.

[3] Od 2012 mniej komplikacji przy obliczaniu podatku od nieruchomości, oferty.net, dostępny w Internecie: http://www.oferty.net/artykul,5661,Od_2012_mniej_komplikacji_przy_obliczaniu_podatku_od_nieruchomosci.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =