Podatek od wygranej

Prawo    
ocena

Wygrana w różnego rodzaju loteriach i konkursach powoduje wątpliwość w kwestii opodatkowania tego typu „dodatkowego przychodu”. Ile wynosi podatek od wygranej i kiedy trzeba go zapłacić? Czy wygrane m.in. w grach liczbowych i loteriach pieniężnych mogą być zwolnione z podatku dochodowego? Przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia.

Podatek od wygranej

photoxpress.com

Podatek od wygranej - wysokość i termin zapłaty

Z reguły wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanemu w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Najczęściej podatek zostaje pobrany przez organizatora i wpłacony do urzędu skarbowego przed wypłatą świadczenia nagrodzonemu do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Jeżeli przedmiotem wygranej jest nagroda rzeczowa, a jej wartość przekracza 760 zł, zwycięzca przed odebraniem nagrody jest zobowiązany zapłaci organizatorowi 10% wartości nagrody. Wygranych opodatkowanych 10 % podatkiem zwycięzca nie wykazuje w zeznaniu rocznym. Rozliczenia dokonuje natomiast organizator poprzez złożenie do urzędu skarbowego zbiorczej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8A.

Gry liczbowe i loterie pieniężne jako świadczenie zwolnione z podatku dochodowego

Wykaz zwolnień z podatku dochodowego zawarto w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych. Jednym ze świadczeń niepodlegających opodatkowaniu są wygrane do kwoty 2280 zł w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto z opodatkowania zwolnione są wygrane w kasynach, nagrody za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty i wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski.

 

 

Źródła:

[1] Anna Wojda, Jak opodatkowane są wygrane w loteriach. Dodatkowe źródła przychodów, Gazeta Prawna z dnia 2006-11-02, pit.pl, dostępny w Internecie: http://www.pit.pl/jak_opodatkowane_sa_wygrane_w_loteriach_wygrane_podatki_w_praktyce_pra_2534.php.

[2] Łukasz Piechowiak, Alimenty, stypendia i inne świadczenia zwolnione z podatku dochodowego, bankier.pl, dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Alimenty-stypendia-i-inne-swiadczenia-zwolnione-z-podatku-dochodowego-2490561.html.

[3] Artur M. Brzeziński, Wygrane. Rozliczenie podatku, pit.pl, dostępny w Internecie: http://www.pit.pl/rozliczenie_podatku_wygrane_1343.php.

Musieliście odprowadzać kiedyś podatek od wygranej? Uważacie, że taki podatek powinien istnieć? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =