Prawo Podstawa prawna przy remoncie zabytku

Podstawa prawna przy remoncie zabytku

-

W polskim prawie nie istnieje sformułowanie „remont zabytku”, dlatego też najpierw należy określić, jaki rodzaj prac rozumiemy pod pojęciem remontowania. Działania z zakresu prac budowlanych, o których można mówić w przypadku obiektów zabytkowych dzielone są prawnie na:

– prace konserwatorskie – mające na celu zabezpieczenie budynku, utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego niszczenia a także tworzenie dokumentacji tych działań;

– prace restauratorskie – rozumiane jako działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, także dokonanie jego rekonstrukcji, uzupełnienia lub odtworzenia jego elementów;

– roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku.
Właściciel lub posiadacza zabytku musi każdorazowo zgłaszać do wojewódzkiego konserwatora zabytków m.in. następujące czynności, jeżeli zamierza je zrealizować, gdyż wymagają one wydania pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (także prace remontowe);

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (ogrody, park wokół nieruchomości, niekiedy sąsiednie działki na których chcemy postawić dodatkowy budynek itp.);

3) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

4) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;

5) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic,reklam oraz napisów;

6) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru [1].

Wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków następuje na wniosek właściciela (posiadacza, zarządcy, wieczystego użytkownika) zabytku, który zamierza przeprowadzić prace remontowe na jego terenie. Wniosek dotyczący udzielenia pozwolenia na remont lub konserwację zabytków składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. [2] Wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych właściwego konserwatora zabytków. Do takiego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– dokumenty potwierdzające nasz tytuł prawny do nieruchomości;

– program planowanych prac (określony szczegółowo);

– dokumenty, potwierdzające, że osoba wskazana przez nas jako prowadząca prace (kierująca pracami budowlanymi) posiada odpowiednie

– uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeprowadzania takich prac (nie może tego wykonać każda firma budowlana);

– projekt prac budowlanych, w celu oceny wpływu prac budowlanych na zabytek.

Wojewódzki konserwator zabytków może zarządzić przedstawienie dodatkowych dokumentów, dotyczących nieruchomości – zwłaszcza dokumentów historycznych, które mają mu pomóc w określeniu planowanej przez nas ingerencji w charakter zabytku.Co ciekawe, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia jednak z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w zależności od zakresu przewidzianych prac remontowych – tym razem ocenianych w świetle przepisów Prawa budowlanego.

Nawet po załatwieniu wszelkich formalności i przystąpieniu do prac – należy mieć się na baczności, gdyż konserwator zabytków ma w tym zakresie dodatkowe uprawnienia. Konserwator zabytków pełni także nadzór podczas czasu trwania prac, zaś w razie stwierdzenia nieprawidłowości ma prawo wydać decyzję o wstrzymaniu prac na obiekcie zabytkowym i przywróceniu stanu poprzedniego budynku – na koszt właściciela rzecz jasna.

Za zlekceważenie powyższych przepisów i dokonaniu remontu bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia grozi kara grzywny [3]. Jeżeli konserwator zabytków uzna, ze przeprowadzony przez właściciela nieruchomości remont zniszczył lub uszkodził zabytek, w dodatku celowo – właściciel może zostać pozbawiony wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródła:

[1] Art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

[2] § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych

[3] Art. 117 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Ćwiczenia na boczki

Wałeczki tłuszczu, wynurzające się ze spodni czy spódnicy, nikomu nie dodają uroku. Tzw. boczki pojawiają się, gdy ciało przybierze na wadze. Aby poprawić swoją sylwetkę i pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej, ćwicz mięśnie boczne brzucha. Jednocześnie pamiętaj, że jeżeli chcesz, aby Twój brzuch wyglądał efektownie, powinnaś pracować nie tylko nad talią, ale nad wszystkimi mięśniami brzucha. Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych ćwiczeń na boczki. Już 5 minut ćwiczeń dziennie przyniesie efekty.

Ryczałt samochodowy

Pracodawca ma dwie możliwości zwrócenia pracownikowi kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych, mianowicie rozliczając się z pracownikiem na podstawie przejechanych przez niego kilometrów (tzw. kilometrówka) lub za pomocą ryczałtu pieniężnego. Oba te sposoby rozliczane są na odmiennych zasadach, stąd warto dokonywać ich rozróżnienia. Na czy polega ryczałt samochodowy i w jaki sposób się go oblicza? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Zobacz też

Mój chłopak jest zazdrosny o mojego przyjaciela – co robić?

Zazdrość jest naturalnym uczuciem w każdym związku. Kiedy nam na kimś naprawdę zależy, nie chcemy go stracić i często wolimy dmuchać na zimne. Jeśli więc chłopak jest zazdrosny o Twojego przyjaciela, potraktuj to ze zrozumieniem, ale jednocześnie nie pozwól się zamknąć w złotej klatce.

Aranżacja salonu: gdzie najlepiej ustawić telewizor?

Urządzając salon i wybierając do niego meble, często myślimy także o telewizorze. Nie da się ukryć, że ten sprzęt...

Co zrobić, gdy uszkodzi się matryca do laptopa?

Laptop to dla wielu z nas sprzęt codziennie wykorzystywany do pracy. Dlatego nie powinno być zaskoczenia, że wiele osób...

Może Cię zainteresuje: