Poprawa pomyłek w księdze wieczystej

Prawo    
ocena

Księga wieczysta jest rejestrem zawierającym informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. W odniesieniu do wpisów w księdze wieczystej nieruchomości przyjmuje się rękojmię wiary publicznej, a więc domniemanie ich prawdziwości i zgodności ze stanem faktycznym. Istotne jest zatem, aby zapisy w księdze wieczystej były pozbawione błędów. Co jednak należy zrobić jeżeli wpis w księdze wieczystej zawiera błąd? Podajemy kluczowe wskazówki.

Poprawa pomyłek w księdze wieczystej

pixabay.com

Czym jest księga wieczysta i jakie zawiera informacje?

Księga wieczysta jest urzędowym rejestrem, prowadzonym przez sądy rejonowe. W księdze wieczystej dokonuje się zapisu stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne, każdy może zapoznać się z ich zapisami. Księga wieczysta składa się z czterech działów:

- Dział I -O zawiera oznaczenie nieruchomości;

- Dział I-Sp zawiera spis praw związanych z własnością;

- Dział II zawiera oznaczenie właściciela / właścicieli nieruchomości lub użytkowania wieczystego;

- Dział III zawiera zapisy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi,  ograniczeniami w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, prawami osobistymi i roszczeniami, które ciążą na nieruchomości (bez hipotek);

- Dział IV zawiera zapisy dotyczące hipoteki.

Błąd wpisu w księdze wieczystej - co robić?

Błędy zapisu w księdze wieczystej, takie jak literówki, błędy rachunkowe itp. nie powodują niezgodności ze stanem prawnym. W takim przypadku, zgodnie z art. 62613 § 2 kodeksu postępowania cywilnego sąd „z urzędu” usuwa błąd. Takie postępowanie sądu jest możliwie jednak dopiero wówczas gdy do błędu doszło w wyniku działania sądu, a nie wnioskodawcy (błąd sądu nie zostanie uznany jeżeli dokumenty złożone do sądu zawierały już błąd). W takim przypadku do wydziału ksiąg wieczystych sądu należy zgłosić informację o błędzie osobiście lub skierować prośbę o wprowadzenie zmian w zapisie, podając numer sprawy, przedstawiając błąd i właściwą formę zapisu.

Zmiany w błędnym zapisie zostają zmienione najczęściej w ciągu kilku dni. Zwrócenie się do z prośbą o poprawę błędu nie jest traktowane jako wniosek nie podlega zatem opłatom. Jeżeli błąd w zapisie księgi wieczystej powoduje, że stan prawny nieruchomości nie jest prawdziwy wówczas należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek wraz z dokumentami będącymi podstawą wpisu np. wypis z ewidencji gruntów lub budynków. Ponadto należy dokonać opłaty:

- 200 zł jeżeli wpis dotyczy prawa własności na rzecz nowego właściciela;

- 100 zł  za wykreślenie hipoteki;

- 60 zł w przypadku zmian w oznaczeniu nieruchomości.

Tego typu wnioski mogą być rozpatrywane nawet kilka miesięcy.

 

 

Źródła:

[1] Co to jest Księga Wieczysta?, Dom.pl., dostępny w Internecie: http://www.dom.pl/co-to-jest-ksiega-wieczysta.html.

[2] Renata Krupa-Dąbrowska, Jak szybko poprawić wpis w księdze wieczystej?, dostępny w Internecie: http://www.rp.pl/artykul/747271.html?print=tak&p=0.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =