Przedawnienie długu za media

Prawo    
ocena

Jeżeli masz stare długi, do spłaty których zmusza Cię teraz firma windykacyjna, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że po upływie pewnego czasu mogą one ulec przedawnieniu. Co to oznacza?

Przedawnienie długu za media

dreamstime.com

Przedawnienie skutkuje brakiem prawnej możliwości egzekucji wierzytelności, a to sprawia, że przedawniony dług możesz spłacić, ale nie masz takiego prawnego obowiązku.

Każdy dłużnik powinien jednak pamiętać o tym, że mimo iż  upłynął termin przedawnienia długu, to wcale nie oznacza to, że dług przestał zupełnie istnieć. Dług wciąż jest, ale dłużnik ma teraz możliwość odmowy jego zapłaty.

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, większość roszczeń majątkowych ulega przedawnieniu po upływie określonego czasu. Z reguły, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, musi minąć  dziesięć lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe lub roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. [1]

Oczywiście są wyjątki, o których mówi m. in. art. 554 k.c. Zgodnie z nim roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat 2. [2]

Przepis ten ma zastosowanie także w przypadku sprzedaży energii, co oznacza, że także po upływie 2 lat przedawniają się roszczenia zarówno zakładu energetycznego, jak i przedsiębiorstwa ciepłowniczego właśnie z tytułu sprzedaży energii.

O skróconym terminie przedawnienia się roszczeń mówi też  art. 751 k.c., który stanowi, że z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie, a także o zwrot poniesionych wydatków, jeżeli przysługują one osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju. Z upływem 2 lat przedawniają się także roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. [3]

Oznacza to, że z upływem 2 lat przedawniają się długi wobec m. in. firm czy osób świadczących takie usługi jak wywóz śmieci, dostarczanie Internetu czy telewizji kablowej.

Warto tu jednak pamiętać, że jeżeli roszczenia wynikające z tej grupy umów o świadczenie usług nie spełniają jednocześnie obu wymienionych wyżej przesłanek, to ulegają przedawnieniu w terminach ogólnych.

Jeżeli np. firma windykacyjna grozi Ci wystąpieniem na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę przedawnionego długu, to pamiętaj, że zakończy się to wyłącznie oddaleniem powództwa, chyba że sam dobrowolnie uznasz swój dług.

 

 

Źródła:

[1] art. 118 kodeksu cywilnego

[2] art. 554 k.c.

[3] art. 751 k.c.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =