Przemoc domowa wobec kobiet - jak prawo chroni kobiety?

Prawo    
ocena
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy ze strony męża, konkubenta, partnera lub rodziców wówczas masz prawo żądać skutecznej i natychmiastowej ochrony ze strony Policji, Prokuratora oraz Sądu.

Przemoc domowa wobec kobiet - jak prawo chroni kobiety?

sxc.hu

Nie jesteś sama, prawo chroni Cię przed przemocą. Możesz skorzystać z różnych form przeciwdziałania przemocy, zgłaszając swój problem odpowiednim organom

W szczególności masz prawo do:

1. Złożenia na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu na Twoją szkodę przestępstwa polegającego na używaniu przemocy oraz wniosku o ściganie sprawcy przemocy

2. Złożenia zeznań, w których opiszesz przemoc, jakiej doświadczasz

3. Żądania przeprowadzenia przez Policję lub Prokuratora, a potem Sąd czynności dowodowych w celu potwierdzenia popełnienia przestępstwa przez sprawcę przemocy

4. Żądania natychmiastowej interwencji Policji w postaci zatrzymania sprawcy przemocy w razie zagrożenia dla Twojego życia oraz zdrowia, a nawet mienia

5. Żądania natychmiastowego usunięcia sprawcy przemocy z domu poprzez jego aresztowanie przez Sąd lub nakazanie mu opuszczenia mieszkania przez Prokuratora lub Sąd

6. Żądania ukarania przez Sąd sprawcy przemocy w wyroku skazującym za przestępstwo

7. Zaskarżenia decyzji podjętych przez Policję, Prokuratora lub Sąd gdy się z nimi nie zgadzasz

8. Zaskarżenia bezczynności Policji lub Prokuratora do Sądu

Pamiętaj, że Policjanci, Prokuratorzy oraz Sędziowie mają obowiązek zapewnienia Ci szybkiej i skutecznej ochrony przed sprawcą przemocy. W szczególności są zobowiązani:

1. Przyjąć od Ciebie zawiadomienia o przestępstwie przemocy

2. Przesłuchać Cię w charakterze świadka

3. Przeprowadzić czynności dowodowe  zmierzające do potwierdzenia popełnienia przestępstwa przez sprawcę przemocy

4. Podjąć interwencję i zatrzymać sprawcę przemocy stwarzającego zagrożenie dla Twojego zdrowia lub życia, a nawet mienia

5. Rozpoznać Twój wniosek o tymczasowe aresztowanie lub usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy

6. Przeprowadzić czynności dowodowe zmierzające do potwierdzenia popełnienia przestępstwa przez sprawcę przemocy

7. Ukarać sprawcę przemocy za popełnione na Twoją szkodę przestępstwo

Jaka jest Wasza opinia na temat przepisów prawa chroniących kobiety? Czekamy na Wasze komentarze!

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =