Prawo Przenoszenie autorskich praw majątkowych

Przenoszenie autorskich praw majątkowych

-

Na mocy majątkowych praw autorskich twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia czy czerpania korzyści z rozpowszechniania dzieła. Należy jednak pamiętać, że nawet pomimo przeniesienia autorskich praw majątkowych – nie przechodzą na nabywcę prawa osobiste – zwłaszcza zaś prawo osobiste twórcy do ujawnienia swojej osoby jako autora dzieła.

Autorskie prawa majątkowe maja głównie charakter ekonomiczny i są przedmiotem obrotu. Można je przenieść zwłaszcza w drodze:

– dziedziczenia (jako element spadku, który można komuś zapisać);

– umowy w wyniku której autorskie prawa majątkowe mogą przejść w całości lub w części na inne osoby (nie musi to być jeden nabywca, może to być kilka osób na podstawie kilku umów zawartych w różnym czasie – wszystko zależy od treści umowy);

– także istnieje możliwość dalszej odsprzedaży tych praw, gdyż dopuszczalne jest, aby nabywca autorskich praw majątkowych przeniósł je na inne osoby (udzielił sublicencji); [1]

– można przenieść majątkowe prawa autorskie nieodpłatnie, w drodze darowizny;

– można uczynić z tych praw przedmiot majątku spółki, której np. wspólnikiem jest autor.

Umowa przenosząca własność majątkowych praw autorskich lub umowa o korzystanie z utworu – określana jako licencja, umowa licencyjna są często mylone. Umowa przenosząca prawa autorskie majątkowe przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Umowa o przeniesienie własności praw majątkowych jest określana jako licencja wyłączna – autor nie może już przenieść tego samego prawa na inną osobę za wynagrodzeniem.

Ponadto licencja wyłączna może być pełna (prawo do korzystania ma wyłącznie nabywca – nawet autor nie może już korzystać z utworu) lub niepełna (zarówno nabywca, jak i twórca maja prawo do korzystania z utworu). W razie nie wskazania wyraźnie takiego charakteru umowy, przyjmuje się, że licencja ma charakter niewyłączny – możliwe jest zatem sprzedanie przez autora sowich praw jeszcze innym nabywcom. Co ważne, w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji. [2]

Umowa licencyjna, wyróżnia się kilkoma szczególnymi cechami, związanymi z przedmiotem, którego dotyczy:

1) stronami umowy są: autor (licencjodawca) i nabywca prawa do korzystania z utworu – licencjobiorca;

2) umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności [3];

3) umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej; [4]

4) umowa licencyjna obejmuje tylko pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (sprzedając prawa do utworu muzycznego w latach 80-tych nie istniały pola eksploatacji takie jak mp3, stąd umowa zawarta w tamtym okresie nie mogła zostać o te pola rozszerzona, gdyż nie było w umowie takiego postanowienia – wskazującego wyraźnie na pole eksploatacji). Pola eksploatacji można uznać za techniczne sposoby rozpowszechniania utworu (sposoby korzystania z utworu) w celach zarobkowych – ich publikację w prasie, Internecie, sprzedaż DVD, BlueRay, itp.). Ponadto umowa licencyjna może dotyczyć wyłącznie pól eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia;

5) umowa licencyjna nie może obejmować swoim zakresem „wszystkich utworów określonego rodzaju, stworzonych przez autora, jakie powstaną w przyszłości” – naruszałoby to prawa autora do korzystnej sprzedaży praw do nowych utworów. Nie można skutecznie przenieść prawa, którego w danej chwili nie posiada jeszcze sam twórca;

6) jeżeli chcemy przenieść prawa autorskie nieodpłatnie – w umowie musi znaleźć się taki zapis, w przeciwnym razie twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia;

7) jeżeli przez nieuwagę zapomniano wskazać wysokość wynagrodzenia twórcy, przyjmuje się, że określa się je z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa (zakresu licencji, zakresu prawa do korzystania) oraz korzyści, jakie można mieć z korzystania z utworu;
8) przeniesienie własności egzemplarza utworu (np. nagranej płyty DVD z piosenką) nie jest jednoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu – musi zostać zawarta umowa licencyjna. Nawet, jeżeli zawarcie umowy licencyjnej wiąże się z przeniesieniem własności egzemplarza utworu (obrazu malarza, rzeźby) – nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego, zatem jako eksponat na wernisażu itp.;

9) osoba, która nabyła w drodze licencji prawo do korzystania z utworu może dochodzić od innych naruszenia praw autorskich, których stała się właścicielem.


Źródła:

[1] Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[2] Art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[3] Art. 53 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[4] Art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak wymienić przewody hamulcowe w motocyklu?

Wymiana przewodów hamulcowych w motocyklach powinna następować regularnie co 5-6 lat, ponieważ z upływem czasu tradycyjne gumowe przewody tracą swoje właściwości obniżając efektywność hamulców. Po takim czasie przewody mogą „puchnąć” podczas gwałtownego hamowania, obniżając ciśnienie w układzie przez co zmniejszają nacisk klocków na tarcze hamulcowe.

Aerobik w domu – zestaw ćwiczeń

Aerobik stanowi jedną z najpopularniejszych form fitness i od wielu lat cieszy się ogromną popularnością, mimo wchodzenia na rynek coraz to nowszych rodzajów treningów fitness. Aerobik poprawia świetnie kondycję, uaktywnia całe nasze ciało, jest przyjemną formą spędzenia wolnego czasu oraz spotkań z przyjaciółkami. Poprawia też nasze samopoczucie.

Zobacz też

Efekt jojo po diecie – jak go uniknąć?

We współczesnym świecie, w którym funkcjonujemy szybko, często nie mając czasu na zadbanie o naszą zdrową dietę, utrzymanie szczupłej sylwetki oraz zdrowego trybu życia, szukamy łatwych i równie szybkich rozwiązań w dziedzinie urody.

Meble ogrodowe nie tylko do ogrodu

Przyjemność płynąca ze spożywania posiłków na świeżym powietrzu jest oczywista. Ożywcze śniadania w promieniach wschodzącego słońca dodają animuszu i...

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Maroka?

Maroko to popularny cel turystycznych wyjazdów. Północno-zachodnia część Afryki zachwyca orientalnym klimatem, błękitnymi falami Oceanu Atlantyckiego oraz pustynnymi terenami...

Może Cię zainteresuje: