Przepisy dotyczące okresu grzewczego

Prawo    
ocena
Okres grzewczy właściciel domu jednorodzinnego ustala samodzielnie – w zależności od potrzeb. Jednakże w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, gdzie najczęściej ciepło dostarczane jest przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, istnieją przepisy prawa mówiące (w zarysie) o okresie grzewczym i obowiązkach przedsiębiorstw ciepłowniczych w tym zakresie. Niektóre warunki techniczne związane z okresem grzewczym regulują odpowiednie normy techniczne.

Przepisy dotyczące okresu grzewczego

sxc.hu

Okres grzewczy nie został w przepisach prawa uregulowany w sposób ścisły. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych żadna z właściwych ustaw nie mówi wprost o okresie grzewczym (mowa tutaj o Ustawie o własności lokali oraz ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych). Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w spółdzielniach mieszkaniowych mogą regulować sposoby rozliczania się z kosztów dostarczania ciepła i utrzymywania budynków. Rozliczenie się z tych kosztów jest także obowiązkiem zarządcy budynku.

Definicja okresu grzewczego znajduje się natomiast w przepisach wykonawczych Ministra Gospodarki i wiąże się z działaniem Urzędu Regulacji Energetyki. Według tej definicji za sezon grzewczy należy uznać okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.1 Ogrzewanie obiektów zależy od tego, jaki obiekt weźmiemy pod uwagę. Każdorazowo jednak to odbiorca podejmuje samodzielnie decyzję o konieczności zapewnienia dostaw ciepła do budynku, niezależnie od warunków pogodowych. Przedsiębiorstwo ciepłownicze na zlecenie odbiorcy wykonuje czynności związane z uruchomieniem i przerwaniem dostaw ciepła do wskazanych przez odbiorcę obiektów.2

W innych przepisach wskazano na przykładowe minimalne temperatury, jakie powinny zostać osiągnięte w poszczególnych pomieszczeniach. Wiele zależy także od wielkości pomieszczeń oraz od stanu technicznego budynku – jego izolacji, warstw ocieplenia – wskazanych w świadectwie energetycznym budynku.

Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych i nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej powinna wynosić 20 stopni Celsjusza. Dotyczy to pokoi mieszkalnych, przedpokoi, kuchni, pokojów biurowych czy sal operacyjnych. Temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania się (łazienki, szatnie, umywalnie, sale niemowląt i sale w żłobkach, sale operacyjne) powinny mieć temperaturę wyższą – wynoszącą 24 stopni Celsjusza. W zależności jednak od wymagań technologicznych temperatury te mogą być inne.3 Ponadto należy zwrócić uwagę, że w budynkach mieszkalnych grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła.4

Z kolei w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, a także w budynkach, gdzie istnieje indywidualne źródło ciepła w postaci kotła na olej opałowy, paliwo gazowe czy energię elektryczną regulatory dopływu ciepła do poszczególnych grzejników powinny działać automatycznie w przypadku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane.5

Wymaganie odnośnie montowania takich regulatorów nie dotyczy domów jednorodzinnych, domków rekreacyjnych oraz mieszkań czy lokali, które są wyposażone we własną, niezależną instalację ogrzewczą. Regulatory powinny zapewniać możliwość uzyskania temperatury niższej niż obliczeniowej – w przypadku pokoi, gdzie temperatura obliczeniowa powinna wynosić 20°C lub więcej, regulatory powinny zapewnić możliwość obniżenia jej do maksymalnie 16°C.

Instalacje ogrzewcze, które dostarczają ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorcą ciepłowniczym powinny być dodatkowo zaopatrzone w urządzenie, które automatycznie steruje dopływem ciepła w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury panującej na zewnątrz. Dostarczanie ciepła jest wówczas zwiększane lub zmniejszane w zależności od zmian temperatury powietrza na zewnątrz.

Jakie są Wasze doświadczenia z przepisami dotyczącymi okresu grzewczego? Czekamy na Wasze komentarze!

1 § 2 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
2 § 28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
3 Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
4 § 134 ust. 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
5 §134 ust. 5 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =