Reklamacja leku zakupionego przez pacjenta w aptece - informacje

Prawo    
ocena
Reklamacja leków może wydawać się kontrowersyjna, zwłaszcza w przypadku leków wydawanych wyłącznie na receptę. Z uwagi na szczególny charakter tych produktów należałoby rozważyć przyczyny uzasadniające reklamację, gdyż niektóre działania niepożądane, jakie zostały ujawnione na ulotce, nie stanowią przyczyny reklamacji.

Reklamacja leku zakupionego przez pacjenta w aptece - informacje

sxc.hu

Reklamacje leków są rozpatrywane na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, podobnie jak inne towary. Wówczas podstawą reklamacji może być niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, co w przypadku leków oznacza:

- że klient stwierdził wadę jakościową leku lub produktu medycznego (np. po otwarciu opakowania okaże się, że tabletki są pokruszone);
- klient uznał po dokonaniu zakupu, że lek lub produkt medyczny został niewłaściwie wydany (przykładowo w innej dawce lub postaci czy np. tabletki zamiast syropu).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W myśl tej ustawy, klient ma zaledwie 2 miesiące czasu na powiadomienie sprzedawcy o istnieniu wady od momentu jej wykrycia (wystarczy w tym terminie przesłać samo zawiadomienie). [1] Należy jednak wziąć w przypadku leków pod uwagę to, że podobnie jak w przypadku żywności i artykułów spożywczych (ze względu na trwałość żywności) mogą obowiązywać krótsze terminy reklamacyjne. W związku z powyższym należy przyjąć, że w niektórych przypadkach może być inny termin zgłaszania reklamacji, niż w przypadku pozostałych towarów konsumpcyjnych.

Nie ulega wątpliwości, że leki mają ograniczony czas przydatności do spożycia, zatem można uznać, że reklamacja leków może być oparta na przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową. Zgodnie z brzemieniem rozporządzenia, kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego.

Zgodnie z przyjętą w rozporządzeniu logiką, zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Reklamację towaru najlepiej zgłosić na piśmie wyłącznie w aptece, w której dokonano zakupu leku. Należy przestawić również dowód zakupu – paragon. W takim wypadku, sprzedawca musi reklamację przyjąć i rozpatrzyć w trybie wskazanym w ustawie. W razie jej uznania konsumentowi w pierwszej kolejności przysługuje prawo do wymiany towaru.

Powyższa procedura dotyczy wyłącznie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Inne przypadki, gdy wydany w aptece lek stanowi przyczynę niepożądanych zdarzeń po użyciu produktu leczniczego, nie są podstawą do reklamacji, lecz powodują wszczęcie innej procedury, której skutkiem może być zakaz wprowadzania leku do obrotu. Za inne przypadki skutków ubocznych – np. uszkodzenie płodu – można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie Kodeksu cywilnego. 

Czy reklamowaliście kiedyś leki? Jakie są Wasze doświadczenia i opinie? Piszcie!

Źródła:


[1]  Art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =

Zakupiłam w aptece witaminę D firmy Vita Buer. Po otwarciu opakowania okazało się, ze niekóre kapsułki widocznie różnią się od innych - jest w nich mniej płynu. Poszłam do apteki z paragonem i pokazałam, że gołym okiem widać, że czesc kaspułek jest niepełnowatrtościowa. Pani farmaceutka odmówiła przyjęcia reklamacji w aptece i powiedziała abym zgłosiła ją sama na stronie producenta. Nalegałam aby wypełnić z nia formularz, ale zdecydowanie odmówiła i nie udało mi się jej przekonać. Od kilku tygodni próbuje znaleść odpowiednią stronę www aby zgłosić reklamacje, a czas płynie. :(

~ Adx / 2015-11-28 20:35:15
oceń komentarz: (0) (0)

Bzdury. Polecam ustawę Prawo Farmaceutyczne a nie wiadomości z internetu.

~ Maji / 2016-08-24 22:01:57
oceń komentarz: (1) (0)