Reklamacja przeterminowanej żywności

Prawo    
ocena

W ustawie o sprzedaży konsumenckiej zakreślony został termin 2 lat na zgłoszenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Nie obejmuje on jednak reklamacji produktów żywnościowych, dla których odrębne – znacznie krótsze terminy – zostały wskazane w rozporządzeniu.

Reklamacja przeterminowanej żywności

photoxpress.com

Jaki mamy czas i czy istnieje możliwość zareklamowania przeterminowanej żywności? Czy istnieje jakaś procedura dla takiej reklamacji?

Należy podkreślić, że możliwości zgłaszania swoich roszczeń z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową przez konsumenta dotyczy nie tylko żywności przeterminowanej. Taką niezgodność można wykazać, gdy data przydatności do spożycia wskazana na opakowaniu jeszcze nie minęła. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową może  wynikać z tego, że towar wskutek nieprawidłowego przechowywania w magazynie zepsuł się i nie nadaje się do spożycia. Podobnie, gdy żywność nie odpowiada zapewnieniom sprzedawcy – np. nie nadaje się do określonego celu. W takiej sytuacji nie należy zwlekać, lecz od razu zgłosić niezgodność produktu z umową, gdyż terminy przewidziane dla skorzystania z tego uprawnienia są bardzo krótkie i wynoszą:

- 3 dni – jest to ostateczny termin, przed którego upływem musimy zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru żywnościowego z umową.1 Termin 3 dni jest liczony od chwili otwarcia opakowania towaru paczkowanego. Nie ma przy tym znaczenia, czy na opakowaniu produkt został opatrzony terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, czy też należy do produktów żywnościowych, dla których nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia. W praktyce – im dłużej przechowywaliśmy produkt w warunkach domowych, tym bardziej sprzedawca będzie chciał uchylić się od odpowiedzialności wskazując, że to z naszej winy żywność uległa zepsuciu, gdyż przechowywaliśmy ją w sposób nieodpowiedni.

- 3 dni – liczone od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru. Termin ten i sposób jego liczenia odnosi się do towaru żywnościowego sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego, np. cukierki na wagę czy bakalie.2

Uwaga! Zgodnie z przepisami rozporządzenia, zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności produktu żywnościowego z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Oznacza to, że reklamować na tej podstawie możemy wyłącznie produkty, które nie są jeszcze przeterminowane.3

Co jednak z żywnością przeterminowaną?

Może się przecież zdarzyć, że kupiliśmy w sklepie żywność już przeterminowaną, której sprzedawca nie miał prawa nam sprzedać. Wówczas reklamacja będzie skuteczna, jeśli udowodnimy sprzedawcy, że oferował nam w dniu zakupów przeterminowaną żywność. Możemy także powiadomić o tym fakcie inspekcję sanitarną.

Najlepszym dowodem na takie oszustwo jest paragon, na podstawie którego ustalimy, czy  data zakupu jest datą późniejszą niż data przydatności produktu. W takim wypadku możemy domagać się wydania nam produktu ważnego lub zażądać zwrotu pieniędzy. Zazwyczaj pokazanie paragonu i porównanie go z datą przydatności sprzedanego jedzenia jest wystarczająca, lecz w razie oporów ze strony sprzedawcy radzę wspomnieć o inspekcji sanitarnej. Taki argument zawsze odnosi pożądany skutek.

W praktyce warto także wstrzymać się z konsumpcją produktu, który zamierzamy zareklamować. Reklamować możemy produkty po otwarciu opakowania, jednak samo opakowanie po zjedzonym „przedmiocie reklamacji” nie będzie dla sprzedawcy żadnym argumentem na to, że towar rzeczywiście był niezgodny z umową i nie nadawał się z powodu wad do spożycia.

1 § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.)
2 § 1 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową
3 § 1 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową

Czy reklamowaliście kiedyś przeterminowaną żywność? Jaki był efekt? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =