Reklamacja towaru - informacje

Prawo    
ocena

Każdemu z nas zdarzyło się zakupić towar, który po krótszym lub dłuższym czasie uległ niespodziewanej, niewynikającej z naszej winy usterce, uszkodzeniu lub zwyczajnie w wyniku pewnej ukrytej wady przestał działać i spełniać swoje funkcje, do których został przeznaczony.

Reklamacja towaru - informacje

sxc.hu

Dotyczy to jednak nie tylko zakupionych produktów, ale także umów zawartych na określone usługi, które nie zostały należycie wykonane lub też zostały wykonany w sposób niedokładny oraz w sposób widoczny i rażący odbiegający od umowy. W takiej sytuacji konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zakupiony towar lub wykonanie usługi. Należy jednak zawczasu dowiedzieć się w jaki sposób ją złożyć, w jakich sytuacjach mamy do niej prawo i jak przebiega proces reklamacyjny. Znajomość  własnych praw jest bardzo ważna.

W języku prawniczym reklamacja to nic innego jak wyrażenie niezadowolenia klienta z zakupu, oczekiwań, które nie zostały spełnione. Jest ono nieodłącznie związane z żądaniem, aby sprzedawca dokonał wymiany towaru na nowy, jego naprawy, obniżenia ceny lub zwrotu pełnej kwoty towaru. Natomiast w przypadku  usługi, z której konsument nie jest zadowolony, przysługuje mu prawo do żądania jej poprawienia i również zwrotu pełnej kwoty za usługę lub obniżenia jej ceny. Ponadto, wbrew temu, o czym tak często informowani jesteśmy w sklepach, obniżenie ceny towaru z powodu wyprzedaży czy promocji nie zwalnia go z możliwości reklamowania, pod warunkiem, że o posiadanych przez niego wadach nie wiemy w momencie dokonywania zakupu.

Złożenie reklamacji na towar lub usługę niespełniające oczekiwań konsumenta może nastąpić w ciągu dwóch lat od czasu jego nabycia. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać skrócony, dotyczy to głównie rzeczy używanych, jednak jego minimalna długość to jeden rok. Ponadto reklamację należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od momentu pojawienia się usterki czy też rozpoznania wadliwie bądź niedokładnie wykonanej usługi.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez sprzedawcę lub usługodawcę pisma lub zawiadomienia reklamacyjnego, przy czym nieustosunkowanie się do niego w tym czasie skutkuje automatycznym uznaniem wynikających z reklamacji wad lub usterek i koniecznością ich naprawy, w ciągu 14 dni lub wymiany na nowy w ciągu tygodnia. W tej sytuacji do wyboru jest kilka możliwości. Sprzedawca lub usługodawca może towar lub usługę naprawić bądź poprawić, jeżeli tylko jest to tylko możliwe. Jeżeli nie, konieczna jest wymiana towaru na nowy i wykonanie usługi jeszcze raz. Zwrotu pieniędzy konsument może żądać dopiero w sytuacji, kiedy ani wymiana towaru, ani jego naprawa nie są możliwe.

Sprawy reklamacyjne rozpatrywane są w oparciu o Kodeks cywilny oraz o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli sprawa dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

Składaliście kiedyś reklamację towaru? Czy napotkaliście przy tym na jakiekolwiek trudności?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =