Prawo Roszczenie uprawnionego z patentu

Roszczenie uprawnionego z patentu

-

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej, w postępowaniu cywilnym na zasadach ogólnych, rozpoznawane są zwłaszcza sprawy o:

– ustalenie prawa do patentu (powództwo o ustalenie);

– wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku dla celów państwowych (powództwo o zapłatę) ;

– odszkodowania za przejście na Skarb Państwa prawa do patentu na wynalazek tajny;

– naruszenie patentu;

– stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku;

– przeniesienie patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną. [1]

Roszczenie, jakich może dochodzić osoba uprawniona z patentu (po uzyskaniu patentu) są bardzo różne i w dużej mierze zależą od konkretnych okoliczności sprawy. Uprawniony z tytułu posiadania patentu, jeżeli jego patent został naruszony może zażądać w postępowaniu przed sądem od osoby lub podmiotu, który patent naruszył – wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. W sytuacji, gdy osoba naruszająca patent bez swojej winy dokonała naruszenia (z różnych przyczyn) – poszkodowany nie może żądać od niej naprawienia szkody, jaka poniósł. Jeżeli sprawca naruszenia działał w dobrej wierze roszczeń wobec niego można dochodzić od dnia, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o wynalazku (podał do publicznej wiadomości) lub od daty powiadomienia przez uprawnionego o dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. [2] Jeżeli sprawca nie wiedział i nie miał możliwości dowiedzieć się, że stosowane przez niego rozwiązanie podlega właśnie niezależnemu zgłoszeniu do Urzędu Patentowego – nie sposób przypisać mu winy za popełnienie naruszenia prawa wyłącznego.

W sytuacji jednak, gdy naruszenie patentu było zawinione (czyli osoba naruszająca patent miała świadomość, że nie przysługuje jej prawo do patentu i mogła to łatwo sprawdzić) a jednak dopuściła się naruszeń – może spodziewać się odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia patentu. Odpowiedzialność odszkodowawcza polega nie tylko na naprawieniu szkody wyrządzonej uprawnionemu z patentu, lecz również zwrócenie „utraconych korzyści” uprawnionemu, których nie osiągnął na skutek naruszenia.

Naprawienie wyrządzonej szkody może polegać również na zapłacie sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Uprawniony może w trakcie postępowania złożyć wniosek do sądu z żądaniem nałożenia na naruszającego obowiązku podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu. Jeżeli uprawniony z patentu stracił na skutek naruszenia dobre imię czy naruszono jego reputacje – ogłoszenie takie z pewnością stanowi pewną formę rekompensaty. [3]

Roszczenia, jakich uprawniony z patentu może dochodzić wobec sprawców naruszeń przedawniają się z upływem 3 lat. Okres przedawnienia wynoszący 3 lata należy liczyć od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu – niezależnie od tego, czy po tym czasie uprawniony dowiedział się o naruszeniu. [4] Pomiędzy zgłośnieniem wynalazku do Urzędu Patentowego a udzieleniem patentu – bieg przedawnienia ulega zawieszeniu.

Oprócz roszczeń z tytułu naruszenia patentu, których można dochodzić po uzyskaniu ochrony na wynalazek – mogą zdarzyć inne przykłady naruszenia czy zagrożenia dla twórcy wynalazku. Przede wszystkim twórca wynalazku może mieć roszczenie do osoby, która nie była uprawniona do zgłoszenia wynalazku i uzyskania patentu – a mimo to zgłosiła wynalazek lub uzyskała patent. Wówczas Uprawniony twórca (lub właściciel wynalazku na podstawie innej umowy zawartej z twórcą) może żądać przed sadem wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Źródła:

[1] Art. 284 Prawo własności przemysłowej

[2] Art. 288 ust. 2 Prawo własności przemysłowej

[3] Art. 287 ust. 2 Prawo własności przemysłowej

[4] Art. 289 Prawa własności przemysłowej

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

Poprzedni artykułCzym jest ACTA?
Następny artykułUzyskiwanie patentu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Giełda Papierów Wartościowych – informacje

Giełda papierów wartościowych w Polsce, której pełna nazwa brzmi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w swej obecnej formie działa od 1991 r., jednak jej historię należy datować na rok 1817, kiedy to powołano do działania pierwszą w Warszawie Giełdę Kupiecką, która funkcjonowała do początku września 1939 r.

Dress code w miejscu pracy

Pojęcie dress code można wytłumaczyć jako zbiór zasad dotyczących ubioru i wyglądu w miejscu pracy. Niektóre firmy mają bardzo ścisłe wymagania co do tego, jak pracownik powinien wyglądać, niejednokrotnie przybierają one postać formalnego dokumentu którego należy przestrzegać, inni pracodawcy są bardziej liberalni jednakże schludny i czysty wygląd obowiązuje zawsze i wszędzie.

Zobacz też

Zniżki studenckie w podróży

Studenci w podróży są uprzywilejowani. Płacą mniej za środki transportu, za wstęp do muzeów i za noclegi w hotelach. Czasem jednak legitymacja polskiej uczelni to za mało. Zobacz, jak efektywnie wykorzystywać swój status studenta na całym świecie.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: