Rzecznik Praw Konsumenta - informacje

Prawo    
ocena

Indywidualne prawa posiada każdy z nas jako konsument, czyli osoba nabywająca pewien towar czy też usługę, a strzeże ich Rzecznik Praw Konsumenta, instytucja działająca w obronie praw osób indywidualnych, których prawa lub przywileje wynikające z pewnych zawartych umów, słownych czy to pisemnych, zostały naruszone.

Rzecznik Praw Konsumenta - informacje

photoxpress.com

Rzecznicy Praw Konsumenta działają w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i udzielają swoich bezpłatnych porad i konsultacji jako miejscy czy powiatowi rzecznicy konsumenta. Do najważniejszych obszarów ich działania należy poradnictwo prawne, bezpłatne informacje konsumenckie, występowanie z wnioskami w imieniu konsumentów, interwencja w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, składanie odpowiednich wniosków w sprawie zmiany i ustanowienia nowego prawa chroniącego konsumenta oraz pomoc w kierowaniu spraw na drogę sądową.

Do rzecznika konsumenta może zgłosić się każdy, kto czuje, że towar, który nabył jest złej jakości, nie spełnia odpowiadających mu funkcji, różni się w swoim działaniu od informacji zawartych w reklamie czy też w inny sposób jest niezgodny z umową. Dotyczy to również usług. W sprawach tych rzecznik konsumenta odpowiedzialny jest za ochronę praw konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, reklamacji z tytułu gwarancji, zawieranie różnego rodzaju umów. Jednak konsument to nie tylko osoba nabywająca określony towar, ale zawierająca również umowę na różnego rodzaju usługi, takie jak remontowe, pralnicze, turystyczne, developerskie i inne. Również w tych sprawach w ochronie nadanych konsumentowi praw występuje rzecznik.

Do najczęstszych spraw, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się rzecznicy praw konsumenta należą sprawy związane z zaistnieniem sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą, w przypadku których występują oni w imieniu konsumenta i zastępują go w tym sporze. Ponadto rzecznik współdziała również z organami Inspekcji Handlowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi.

Niestety Rzecznik Praw Konsumenta może jedynie doradzać, udzielać porad prawnych i dążyć do skierowania sprawy na drogę sądową. Do jego kompetencji nie należy natomiast wydawanie nakazów, zakazów, oraz nakładanie kar i grzywien.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
2.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =