Prawo Umowa najmu mieszkania - jak powinna wyglądać?

Umowa najmu mieszkania – jak powinna wyglądać?

-

Cechy umowy najmu

Specyfikę umowy najmu określa art. 659 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym wynajmujący, jako strona tej umowy zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa ta jest umową wzajemną, co oznacza, że nakłada ona na obie strony umowy określone prawa i obowiązki. Rzecz wydana przez wynajmującego powinna być w stanie przydatności do używania. Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania tego stanu przez cały okres trwania umowy, z tym, że nakłady związane z używaniem rzeczy jest zobowiązany czynić najemca. Używanie rzeczy przez najemcę powinno odbywać się w sposób zgodny z umową lub jeżeli nie zostało to sprecyzowane w umowie – z przeznaczeniem rzeczy wydanej do używania. Umowa najmu może być zawarta tak na z góry określony okres, jak i na czas nieoznaczony. Jeżeli umowa najmu dotyczy nieruchomości lub pomieszczenia i zostaje zawarta na okres przekraczający 1 rok, wówczas zgodnie z przepisami prawa powinna zostać zawarta na piśmie. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome.

Co należy zawrzeć w umowie najmu?

Podstawowymi elementami umowy najmu są: dane stron umowy, opis rzeczy będącej przedmiotem najmu, okres trwania umowy, wysokość czynszu oraz termin wydania rzeczy do używania i termin zapłaty czynszu. Ponadto jeżeli przedmiotem umowy jest przykładowo wynajem mieszkania w umowie warto wskazać: stan wynajmowanego mieszkania (umeblowanie, określenie czy jest w pełni czy częściowo wyposażone), opis wyposażenia, określenie czy opłaty eksploatacyjne są zawarte w czynszu wpłacanym wynajmującemu czy też pokrywa je najemca, wysokość i termin rozliczenia kaucji zabezpieczającej, okoliczności uzasadniające wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez którąś ze stron umowy.

Źródła:

[1] Podstawowe cechy umowy najmu – Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (833) z dnia 02.01.2012, Gofin.pl, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,2,119,101190,podstawowe-cechy-umowy-najmu.html.

[2] Elementy umowy najmu, Inwestuj w nieruchomości – magazyn rynku nieruchomości, dostępny w Internecie: http://www.iwn.son.pl/poradnik-nieruchomosci/177-elementy-umowy-najmu.

[3] Umowa najmu, Encyklopedia zarządzania, dostępny w Internecie: http://mfiles.pl/pl/index.php/Umowa_najmu.

Czy zawieraliście kiedyś umowę najmu? Którą ze stron umowy byliście?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Żylaki przełyku – przyczyny

Żylaki przełyku powstają jako konsekwencja występowania nadciśnienia wrotnego. Z kolei powodem, patologią, która wywołuje występowanie nadciśnienia wrotnego najczęściej jest marskość wątroby. Dużo częściej ta choroba spotykana jest u mężczyzn. W etiologii marskości wątroby ogromną rolę odgrywa nadużywanie alkoholu przez pacjenta. Ponadto często w patogenezie biorą udział przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby.

Co obejmuje ubezpieczenie narciarskie?

Wybierając się zimą na narty, warto pamiętać o ubezpieczeniu. Wypadki na stoku narciarskim zdarzają się często, a pokrycie kosztów leczenia z własnej kieszeni może przerosnąć nie jeden domowy budżet.

Zobacz też

Wynagrodzenie za umowę zlecenie

Umowa zlecenia jest powszechnie stosowaną formą zatrudniania oraz nawiązywania współpracy w szczególności w dziedzinie usług. Stronami tej umowy są zleceniodawca, w rozumieniu kodeksowym jest nim zlecający wykonanie określonej czynności prawnej innemu podmiotowi, oraz przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca.

Meble ogrodowe nie tylko do ogrodu

Przyjemność płynąca ze spożywania posiłków na świeżym powietrzu jest oczywista. Ożywcze śniadania w promieniach wschodzącego słońca dodają animuszu i...

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Maroka?

Maroko to popularny cel turystycznych wyjazdów. Północno-zachodnia część Afryki zachwyca orientalnym klimatem, błękitnymi falami Oceanu Atlantyckiego oraz pustynnymi terenami...

Może Cię zainteresuje: