Prawo Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co...

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – co to jest?

-

Zgodnie z art. 195 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

– rodzaj przygotowania zawodowego (precyzując, czy jest to nauka zawodu, czy też przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
– czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
– sposób dokształcania teoretycznego,
– wysokość wynagrodzenia.1

Wynika stąd jasno, że omawiana umowa ma charakter umowy o pracę, a po drugie – warunki, jakim powinna odpowiadać, zostały przez Kodeks pracy wskazane przykładowo, a nie wyczerpująco. Ponadto umowa taka jest korzystna zwłaszcza dla młodocianego, który ucząc się zawodu, szybciej stanie się niezależny i zarobi na swoje utrzymanie. Jest także korzystna dla przedsiębiorcy, który z pewnością myśli o odpowiednich kwalifikacjach swoich pracowników, gdyż sprzyja to większej rentowności.

W trakcie trwania takiej umowy o pracę przedsiębiorstwo ponosi w związku z kształceniem młodocianego określone nakłady finansowe. Stąd właśnie zawieranie dodatkowych postanowień umownych, które mają zapewnić przedsiębiorcy zwrot kosztów związanych z wykształceniem pracownika i wykorzystaniem jego kwalifikacji dla podnoszenia zysków firmy. Klauzule takie są prawnie dozwolone. Najczęściej są one wpisywane w dacie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i dążą do zagwarantowania sobie przyszłej wykwalifikowanej kadry, przez właśnie zamieszczenie określonej klauzuli, która może stanowić, że w razie nieukończenia szkoły (nauczania) młodociany pracownik będzie musiał zwrócić zakładowi pracy poniesione koszty wykształcenia. Z punktu widzenia prawa i ekonomii jest to uzasadnione zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy.

Szczegółowo uregulowane zostało w przepisach Kodeksu pracy nie tylko zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, lecz również jej wypowiedzenie, które jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku, gdy:

młodociany nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
– przedsiębiorstwo, w którym pobiera naukę młodociany, zmuszone zostało do ogłoszenia upadłości lub likwidacji;
– w sytuacji, gdy nastąpiła reorganizacja zakładu pracy uniemożliwiająca kontynuowanie przygotowania zawodowego przez młodocianego w ramach zawartej umowy (np. likwidacja linii produkcyjnej czy rezygnacja z określonego profilu działalności przedsiębiorcy bezpośrednio powiązana z zawodem, do którego przygotowywał się młodociany);
– pracodawca uzna, że młodociany nie nadaje się do wykonywania określonego zawodu (uzna jego nieprzydatność) 2;

Oprócz zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodociany podlega przepisom prawa pracy, chroniącym prawa młodych ludzi. Poza obowiązkiem dokształcania się do moment ukończenia 18 roku życia, młodociany pracownik ma wszelkie przywileje zawarte w Kodeksie pracy – dotyczące ochrony zdrowia, umożliwienia mu kontynuowania nauki, pracy w określonym wymiarze czasu i zakaz zatrudniania go przy niektórych czynnościach, które mogą być niebezpieczne czy niekorzystnie wpływać na psychikę młodego pracownika.

Nieważne są wszelkie postanowienia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, które są mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

1 Art. 195 § 1 Kodeksu pracy
2 Art. 196 Kodeksu pracy

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Podział praw rodzicielskich oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem jako odrębne żądanie może zostać zgłoszone już w treści pozwu rozwodowego lub we wniosku składanym do sądu prowadzącego sprawę rozwodową w trakcie trwania postępowania.

Moja żona nie chce dziecka – co robić?

Kobiety wychodzące za mąż zwykle planują posiadanie dzieci. Jednak nie każda przedstawicielka płci żeńskiej chce zostać matką. Oczywiście ma do takiej decyzji pełne prawo. Problem powstaje jedynie wtedy, gdy jej partner ma odmienne pragnienia. Co zrobić, jeśli żona nie chce mieć dzieci?

Zobacz też

Trendy wiosna – lato 2010

Do najmodniejszych w tym sezonie wzorów i motywów pojawiających się zarówno na ubraniach, jak i na torbach, butach i wśród dodatków należy kratka, kwiaty i przeżywająca swój renesans panterka. Które z nich najłatwiej skomponować z pozostałą garderobą, w jaki sposób to zrobić i jak je dobrać w zależności od okazji oraz stylu i charakteru noszącej go osoby?

Brak apetytu w ciąży – czy stanowi powód do niepokoju?

Większość kobiet spodziewających się dziecka zmaga się z nieposkromioną chęcią jedzenia. Tymczasem niektóre panie uskarżają się na brak apetytu...

Elementy odblaskowe: Jak jesteś widoczny na drodze?

Bezpieczeństwo pieszych na drodze w dużej mierze zależy od dobrej widoczności. Na każdym kroku słyszy się, jak ważne jest...

Może Cię zainteresuje: