Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Prawo    
ocena

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie musi nastąpić w żadnej konkretnej formie, gdyż nie wymagają tego przepisy kodeksu cywilnego. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczeniowa jest polisa ubezpieczeniowa, która jest najczęściej doręczana już po zawarciu umowy i zapłacenia raty składki ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zawsze dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i ogólnymi warunkami ubezpieczenia - są one długie, ale decydują o naszych obowiązkach i prawach.

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

sxc.hu

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w momencie złożenia oferty, przez osobę chcącą ubezpieczyć siebie czy swój majątek i przyjęcia tej oferty przez ubezpieczyciela. Oferta może zostać złożona przez złożenie wniosku na przygotowanym formularzu lub przyjściu do zakładu ubezpieczeń i zdeklarowaniu pracownikowi odpowiedzialnemu za podpisywanie umów chęci zawarcia umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj zostaje wówczas wpłacona I rata składki ubezpieczeniowej i umowa w tym momencie zostaje zawarta. W wypadku ubezpieczenia o charakterze nietypowym ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy, nie może tego zrobić w sytuacji gdy dane ubezpieczenie należy do ubezpieczeń obowiązkowych (np. ubezpieczenie OC).

Umowa ubezpieczenia zawarta w ten sposób obowiązuje najczęściej od dnia doręczenia nam polisy ubezpieczeniowej (1). Jeżeli jednak I rata została wpłacona przed doręczeniem nam polisy i zostało to potwierdzone zaświadczeniem - od tego momentu należy liczyć okres zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisa zawiera istotne warunki umowy i stanowi potwierdzenie jej zawarcia - doręczenie polisy nie jest koniecznym elementem zawarcia umowy ubezpieczenia i jej dojścia do skutku. Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zdarzył się w okresie pomiędzy zapłaceniem I składki i podpisaniem jej pokwitowania a doręczeniem po dwóch dniach dokumentu polisy - ubezpieczenie obejmuje sowim zakresem ten wypadek (2).

Przy zawieraniu umów indywidualnych należy zwracać uwagę na warunki umowy, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić uwagę osobie składającej ofertę na warunki odbiegające w umowie na niekorzyść od oferty klienta - mamy wówczas prawo wnieść sprzeciw na piśmie w terminie co najmniej 7 dni. O prawie wniesienia sprzeciwu mamy obowiązek zostać pouczeni przez ubezpieczyciela. Jeżeli nie wniesiemy sprzeciwu, a wiedzieliśmy o niekorzystnych dla nas zmianach umowy (zostaliśmy o tym poinformowani na piśmie przez ubezpieczyciela) - umowa jest w stosunku do nas wiążąca. Jeżeli nie zostaliśmy poinformowani o takim prawie i nie wyznaczono nam żadnego terminu na sprzeciw - zmienione na naszą niekorzyść warunki nas nie obowiązują.

ubezpieczenie umowaphotoxpress.com

Co z ubezpieczeniem OC pojazdu, jeżeli kupiliśmy samochód z komisu czy od innej osoby i ubezpieczyciel żąda zapłacenia składki? W takich sytuacjach:

Po pierwsze: musimy pamiętać, że ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe i nie zostaje automatycznie zerwane po kupnie przez nas pojazdu. Umowa i jej obowiązki przechodzą na nas z chwilą nabycia pojazdu - mamy na tej podstawie prawa i obowiązki które wcześniej dotyczyły byłego właściciela pojazdu, przed datą jego sprzedaży

Po drugie: na wypowiedzenie umowy i zawarcie własnej z innym ubezpieczycielem mamy czas po zakupie samochodu przez 30 dni. Umowa ubezpieczenia OC na poprzedniego właściciela przestanie obowiązywać w takim wypadku po 30 dniach od nabycia przez nas pojazdu, musimy to jednak zrobić w tym terminie

Po trzecie: jeżeli nie wypowiemy zawartej przez poprzedniego właściciela umowy ubezpieczenia - ulegnie ona sama rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta (3)

Po czwarte: jeżeli poprzedni właściciel pojazdu nie płacił składki, a my nie wypowiedzieliśmy ubezpieczycielowi umowy w terminie 30 dni - odpowiadamy za zobowiązania wobec ubezpieczyciela solidarnie z byłym właścicielem auta, jednak nie zapłacimy za czas ochrony ubezpieczeniowej zanim nabyliśmy pojazd (interesuje nas tylko ten okres czasu w którym byliśmy już właścicielami pojazdu)

Źródła:
1) Art. 809 § 2 kodeksu cywilnego
2) Por. wyrok z dnia 14 marca 1996 r. sąd apelacyjny w Łodzi I ACr 62/96 OSA 1997/1/4, OSAŁ 1996/2/24
3) Art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy informacje zawarte w tekście Was zaskoczyły? Znaliście swoje prawa w tym względzie?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =