Uprawnienia rzeczoznawcy

Prawo    
ocena

Każdy z nas znalazł się zapewne niejednokrotnie w sytuacji, kiedy własna wiedza na dany temat nie była wystarczająca, szczególnie, jeżeli konieczna była rzeczowa i profesjonalna porada osoby znającej się na rzeczy. Dotyczy to w szczególności wykonywania ekspertyz, opinii i opracowywania recenzji z różnego zakresu.

Uprawnienia rzeczoznawcy

photoxpress.com

Rzeczoznawca to osoba o wysokich kwalifikacjach i udokumentowanym, obszernym doświadczeniu w danej dziedzinie, działająca w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy konieczne jest spełnienie szeregu norm, w zależności od specjalności jaka zostanie przez niego wybrana. Do podstawowych wymagań należy wykształcenie wyższe magisterskie, odpowiednio długa, udokumentowana i potwierdzona praktyka zawodowa. Zdarza się również, że konieczne jest uzyskanie opinii środowiska zawodowego, w kierunku którego kształcimy się na rzeczoznawcę, niejednokrotnie wymagana jest również przynależność do odpowiedniej organizacji zawodowej,  obowiązkowa jest niekaralność oraz zdanie specjalnego egzaminu, po którym następuje przyznanie tytułu rzeczoznawcy.

Poza wszystkimi tymi bardzo formalnymi procesami, ważne jest również, aby osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy, a następnie wykonująca ten zawód, posiadała pewne charakterystyczne cechy potrzebne do prawidłowej i rzetelnej pracy. Należy do nich dociekliwość, obiektywizm, dokładność czy systematyczność. Ponadto rzeczoznawca, aby wywiązywać się w sposób należyty ze swoich obowiązków musi nieustannie się kształcić i doszkalać.

Do rzeczoznawcy zgłaszane są najczęściej problemu trudne do rozwiązania, sprawy sporne wymagające rozstrzygnięcia osoby wykwalifikowanej w dziedzinie, której spór dotyczy, ale także konieczna jest jego opinia również w przypadku sytuacji kryzysowych, awarii czy katastrof. W takiej sytuacji bierze on na siebie całą odpowiedzialność wydając opinię lub przygotowując ekspertyzę czy analizę danej sytuacji bądź zdarzenia.

Jednak z opinii rzeczoznawcy korzystamy również na co dzień, w sytuacjach niekoniecznie tragicznych, ale zwyczajnych i naturalnych. W takich sprawach do rzeczoznawcy majątkowego zgłaszają się najczęściej osoby, które potrzebują wykonać wycenę nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, co daje pewność zarówno kupującemu jak i sprzedającemu, że cena mieszkania, domu czy działki jest właściwa. Rzeczoznawca samochodowy wzywana jest w sytuacjach, gdy walcząc z firmą ubezpieczeniową o wypłatę odszkodowania potrzebna jest rzeczowa i fachowa dokumentacja. Z usług rzeczoznawcy budowlanego skorzysta każdy, kto potrzebuje profesjonalnej oceny wykonanej usługi, bądź oceny z czyjej winy wystąpiła usterka lub wada budowlana. W rzeczywistości ocena rzeczoznawcy, czyli mówiąc kolokwialnie, eksperta w danej dziedzinie, konieczna jest w bardzo wielu sytuacjach, stąd tak wiele ich specjalizacji, m.in. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy czy do spraw sanitarno-higienicznych.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =