Użyczenie nieruchomości rodzinie a podatek

Prawo    
ocena

Dzięki zmianom wprowadzonym w 2009 r. osoba użyczająca komuś bezpłatnie swoją nieruchomość lub jej część nie płaci podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast gdy użyczenia dokonują członkowie najbliższej rodziny, to z podatku zwolniony jest także przedsiębiorca biorący lokal w użyczenie.

Użyczenie nieruchomości rodzinie a podatek

photoxpress.com

Zgodnie z kodeksem cywilnym użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. [1] Tym samym biorący zwykle zobowiązuje się ponosić koszty jej utrzymania. [2] Staje się też odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem albo gdy powierza ją innej osobie. [3]

Umowa użyczenia ma charakter umowy nieodpłatnej, stąd zbliżona jest do darowizny. Poza tym może być zawarta w dowolnej formie. Nie ma obowiązku sporządzania jej w formie pisemnej, choć lepiej posiadać taki dokument dla celów dowodowych.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą zawarta pomiędzy członkami rodziny zwalnia przedsiębiorcę z podatku dochodowego, jeżeli zawarł on umowę użyczenia z osobą zaliczaną do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. [4]

Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów. Natomiast do grupy II dalszych krewnych, czyli zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Dodatkowo przedsiębiorca, biorący lokal w użyczenie od rodziny, może zaliczać wszystkie wydatki związane z bieżącą eksploatacja (np. media) do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne tu jest jednak udokumentowanie ponoszonych wydatków. Użyczający może np. wystawiać rachunki na biorącego.

W związku z tym, że umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą zawarta między najbliższą rodziną, jest zwolniona z podatku, to tym samym nie trzeba jej zgłaszać w urzędzie skarbowym.

 

 

Źródła:

[1] art. 710 kodeksu cywilnego

[2] art. 713 kodeksu cywilnego

[3] art. 714 kodeksu cywilnego

[4] art. art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =