Prawo Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

-

Warto wiedzieć, iż zgłoszenie o podejrzeniu naruszeń można złożyć również anonimowo, tak aby pracodawca nie dowiedział się o tym, kto złożył doniesienie. Wobec pracodawcy, który zostanie uznany za winnego naruszeń praw pracowniczych sąd może orzec karę grzywy w wysokości 1000 zł do 30000 zł. Ponadto w drodze tzw. postępowania mandatowego inspektor może nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 20 do 1000 zł. Inspektor ustala wysokość grzywny w zależności od oceny okoliczności danej sprawy.

Ponadto, jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w kodeksie pracy, popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł. Kodeks pracy zawiera katalog czynów stanowiących naruszenia prawa pracownika, do najczęstszych z nich należą:

– zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę;

– nie potwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę;

– wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy;

– stosowanie wobec pracowników innychkar niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników;

– naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych;

– nie prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

– pozostawienie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

– nie wypłacenie (lub bezpodstawne obniżanie) w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie;

– nie udzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub

– bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu;

– nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Domowe sposoby na oparzenia

Oparzenie może powstać na skutek kontaktu ze źródłem gorąca (iskra, wrzątek, rozżarzony metal, para wodna). Może być też skutkiem nadmiernej ekspozycji na słońce lub kontaktu ze żrącymi chemikaliami. Sposób leczenia zależy od rodzaju czynnika wywołującego oparzenie i od stopnia poparzenia. W warunkach domowych leczyć można jedynie oparzenia lekkie. Sukces zależy od głównie od dwóch czynników.

Szlaki turystyczne w Pieninach

Pieniny zachęcają do częstych wizyt nie tylko latem, ale również później, kiedy możemy napawać się pięknem polskiej złotej jesieni.

Zobacz też

Jak sprawdzić dominującą półkulę?

Mózg składa się z dwóch półkul, z których jedna zawsze dominuje. Ponieważ obie półkule są odpowiedzialne za specyficzne dla nich funkcje, uwidacznia się to w bardziej lub mniej rozwiniętych predyspozycjach i umiejętnościach danego człowieka. Dominacja określonej półkuli zaznacza się nawet w przeciwlegle położonej ręce piszącej – stąd zróżnicowanie na praworęczność i leworęczność. Interesujące jest wybadanie czy bardziej aktywna jest półkula lewa czy prawa.

Grill jako świetna forma wspólnego spędzania czasu

Kiedy temperatury powietrza zaczynają się znacznie zwiększać po zimowym okresie, Polacy uwielbiają grillować. Posiłki grillowe co prawda nie należą...

Maseczki ochronne – obowiązkowy atrybut pracownika!

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest niezwykle ważne. Nie dość, że pozwala na wydajne i sprawne wykonywanie obowiązków, to podnosi...

Może Cię zainteresuje: