Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Prawo    
ocena

Kupując dla dziecka zabawki, warto zwracać uwagę na ich oznaczenia, gdyż na tej podstawie można ocenić, czy dana jest dla dziecka bezpieczna. W przepisach prawa za zabawkę uznaje się dowolny produkt zaprojektowany lub przewidziany do używania w czasie zabawy przez dzieci w wieku do lat 14. Oznaczenia te mają zapewnić prawidłowe używanie zabawek przez dzieci i chronić ich bezpieczeństwo poprzez przekazanie informacji dotyczącej cech zabawki rodzicom.

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

sxc.hu

Zabawki przeznaczone dla dzieci powinny odpowiadać określonym standardom tak, aby rodzic kupując zabawkę wiedział, czy jest ona – zdaniem producenta – odpowiednia.

Za zabawki zgodne z normami przyjętymi przez Unię Europejską uznaje się produkty oznaczone wzorem CE. Znak ten ma informować, że zabawka powstała zgodnie z zaleceniami prawa i nie użyto do jej produkcji szkodliwych substancji, nie stwarza ona zagrożeni dla dziecka.

Obowiązkiem producenta jest umieszczanie na zabawce lub jej opakowaniu albo na etykiecie (ulotce dołączonej do zabawki) czytelnej informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej w czasie, gdy dziecko z zabawki korzysta. Dotyczy to zabawek, które mogą być używane przez dzieci tylko pod nadzorem osoby dorosłej.1

Zabawki dla dzieci powinny zawierać następujące oznaczenia:
- oznakowanie CE
- nazwę i adres producenta lub imię i nazwisko jego upoważnionego przedstawiciela albo importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej,
- oznaczenia te powinny zostać w sposób trwały umieszczone na zabawce, jej opakowaniu lub załączonej do niej ulotce
- powinny być widoczne i czytelne2

Takie oznakowanie zabawki powinno znajdować się na każdym produkcie uznanym przez przepisy prawa za „zabawki”. Oprócz powyższych oznaczeń, w zależności od wieku dziecka, dla którego przeznaczony jest produkt, na nim samym lub jego opakowaniu powinny znaleźć się stosowane oznaczenia wskazujące, dla jakiej grupy wiekowej producent uznaje zabawkę za odpowiednią.

Oznaczenia mają mieć postać wyraźnych i widocznych ostrzeżeń o jednej z następujących treści:

1) „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” – oznaczenie stosuje się w przypadku gdy zabawka, ze względu na bezpieczeństwo, nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – np. zawiera elementy, które dziecko może połknąć
2) „Uwaga! Do użytku wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej” – oznaczenie może być stosowane na zabawkach zaopatrzonych w silniczki czy inne zasilanie, zabawki imitujące urządzenia dorosłych, zasilane prądem elektrycznym itp.
3) „Uwaga! konieczność stosowania sprzętu ochronnego” - w przypadku zabawek – tj. deskorolek, łyżworolek czy rowerka dla dziecka – gdzie konieczne jest zastosowanie dodatkowo ochraniaczy, kasku, aby można było bezpiecznie korzystać z zabawki
4) „Uwaga! do używania jedynie w wodzie na głębokości bezpiecznej dla dziecka oraz pod nadzorem" – w przypadku zabawek przeznaczonych do kąpieli lub pływania dla dziecka
5) „Uwaga! wyłącznie dla dzieci w wieku ponad ... lat. Do stosowania pod nadzorem osoby dorosłej" – o zastosowaniu takiego oznaczenia decyduje producent zabawki3.

1 § 22 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
2 § 32 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
3 § 33 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 14 listopada 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

Czy uważacie, że zabawki dostępne na polskim rynku są wystarczająco oznakowane? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =