Wynajem mieszkania spółdzielczego

Prawo    
ocena

Wynajem mieszkania na rynku wtórnym jest powszechnie znany, jednak wciąż mało osób ma świadomość, iż istnieje możliwość wynajęcia lokalu bezpośrednio od spółdzielni. Aby stać się osobą wynajmującą musimy spełniać pewne wymogi prawne.

Wynajem mieszkania spółdzielczego

sxc.hu

Mieszkając w lokalu spółdzielczym rozporządzamy:
- Spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu
- Spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

Tylko członek spółdzielni może być właścicielem lokatorskiego prawa do lokalu, a staje się nim w momencie podpisania ze spółdzielnią umowy oraz wniesienia wkładu mieszkalnego. Jest on wtedy również jedyną osobą uprawnioną do jego używania.

Co nam daje lokatorskie prawo do lokalu ?
- Nie podlega ono odziedziczeniu.
- Nie można tego prawa obciążyć hipoteką.
- Lokator nie może darować ani sprzedać prawa do lokalu.
- Nie podlega ono egzekucji.

Czy możemy wynająć mieszkanie spółdzielcze?

1. Obecnie mając spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu możemy wynajmować mieszkanie lub oddać je na bezpłatne używanie bez zgody spółdzielni. Oznacza to, że mamy możliwość wynajęcia całego lokum lub jego części, nie informując o tym spółdzielni. Wymagana jest jej zgoda jeśli wynajem dotyczyłby:
- Zmiany sposobu korzystania z lokalu
- Zmiany jego przeznaczenia

2. Członek spółdzielni zobowiązany jest powiadomić ją pisemnie, w momencie gdy, na skutek wynajmu lub oddania mieszkania w bezpłatne używanie, wzrosłaby wysokość opłat na rzecz spółdzielni (art. 9. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r.)

3. Możemy użyczyć swojego lokalu, zawierając odpowiednią umowę, w zamian za:
- opiekę nad mieszkaniem (podczas naszej nieobecności)
- opiekę nad osobą starszą lub chorą

4. Lokator może utracić prawo do lokalu spółdzielczego w dwóch przypadkach:
- jeżeli, mimo pisemnego napomnienia, dopuszcza się wyrządzania szkód w lokalu, niszczy urządzenia użytku wspólnego (winda, zsyp) oraz narusza porządek,
- jeżeli nie płaci czynszu przez 6 miesięcy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
2.88
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =