Prawo Zalety umowy o pracę na zastępstwo

Zalety umowy o pracę na zastępstwo

-

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy na postawie umowy na zastępstwo zatrudniani są pracownicy, którzy wykonują obowiązki stałych pracowników podczas ich długotrwałej nieobecności. Elastyczne rozwiązania szczególnie w zakresie czasu trwania umowy oraz okresu jej wypowiedzenia ułatwiają pracodawcy organizację pracy w czasie, kiedy pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków przez dłuższy czas.

Kiedy skorzystać z umowy na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo jest zawierana wtedy, gdy wystąpi potrzeba zastąpienia pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przepisy określają zatem, że umowa na zastępstwo może obejmować okres obejmujący nieobecność z powodu choroby, urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy wypoczynkowego, ale nie może obejmować okresu wcześniejszego ani późniejszego. Często zdarza się, że pracownik planuje rozpoczęcie urlopu np. wychowawczego a pracodawca chciałby, aby przekazał swoje obowiązki osobie zastępującej.

Wówczas zatrudnienie osoby zastępującej rozpoczyna się wcześniej niż z pierwszym dniem nieobecności stałego pracownika, dlatego w okresie potrzebnym do zapoznania się z nowymi obowiązkami pracodawca powinien zawrzeć z nowym pracownikiem umowę na okres próbny. Nie można zatrudniać pracownika w oparciu o umowę na zastępstwo, gdy zastępowana osoba nadal pracuje.

Jak jest czas trwania umowy?

Umowa na zastępstwo jest umową terminową, co za tym idzie ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta. Czas jej trwania ogranicza okres nieobecności pracownika zastępowanego. Dzień rozwiązania umowy może być określony konkretną datą lub terminem powrotu konkretnego pracownika do pracy. W przypadku wcześniejszego bądź późniejszego powrotu umowa na zastępstwo ulega „automatycznemu” rozwiązaniu z dniem stawienia się nieobecnego pracownika w pracy. Nie występuje konieczność składania dodatkowych oświadczeń, wypowiadania umowy ani zawierania kolejnej umowy na zastępstwo. Dodatkowo należy pamiętać, że umowa na zastępstwo ulega rozwiązaniu również wtedy, kiedy nieobecność usprawiedliwiona zmienia się w nieusprawiedliwioną.

Przed upływem okresu, na który umowa na zastępstwo została zawarta można ją rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron oraz z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia, a także bez wypowiedzenia w trybie określonym w Kodeksie pracy.

Umowa na zastępstwo zawarta z kobietą w ciąży rozwiąże się z upływem wyznaczonego terminu. Nie stosuje się w tym przypadku przepisów gwarantujących przedłużenie umowy do dnia porodu.

Co umieścić w treści umowy na zastępstwo?

Treść umowy na zastępstwo powinna określać wszystkie elementy standardowej umowy o pracę i dodatkowo zawierać wyraźne stwierdzenie, że jest to „umowa o pracę na zastępstwo” albo „umowa o pracę w zastępstwie” pracownika nieobecnego. Należy również wskazać pracownika zastępowanego podając jego imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz przyczynę jego nieobecności wyznaczającą czas, na jaki umowa zostaje zawarta. Umowa na zastępstwo określa ten sam rodzaj pracy, stanowisko lub zakres obowiązków, jaki wykonywał pracownik zastępowany. Warunki zatrudnienia zastępcy, wynagrodzenie, dodatkowe świadczenia a nawet wymiar czasu pracy mogę się różnic od warunków, jakie otrzymał pracownik zastępowany.

Możliwe jest zawieranie nieograniczonej liczby kolejnych umów na zastępstwo z tym samym pracownikiem, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

1 KOMENTARZ

  1. i to jest dyskryminacja!

    dlatego w urzędach/ ministerstwach są „martwe dusze” a kobiety zmuszone podejmować pracę na zastępstwo w razie macierzyństwa – wylatują z pracy!!!!!!!! kiedy innym, tym którym udało się załapać przysługują jeszcze sowite odprawy!

    CURIOZUM!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Czekoladowe jajka wielkanocne – przepis

Bez jajek nie ma świąt wielkanocnych. Są w niemal wszystkich potrawach, są ozdobą świątecznego stołu, moga być też prezentami. Czekoladowe jajka to współczesna odmiana wielkanocnego symbolu. Uwielbiają je dzieci, ale i dorośli chętnie sięgają po taki słodki drobiazg. Czekoladowe jajka w różnych rozmiarach można kupić w sklepie, ale można je również zrobić w domu, mając przy tym dodatkowo dużo przyjemności i zabawy.

Układ wydechowy w motocyklu – zmiana tłumika

Każdy układ wydechowy został zaprojektowany tak, żeby spełnić odpowiednie wymogi ekologiczne i wydajnościowe silnika. Nowoczesne układy wydechowe stanowią zdrowy kompromis między normami ekologicznymi i hałasu a zapewnieniu klientom odpowiedniej mocy i przyjemności z jazdy. Ingerencja w tą instalację powinna być przemyślana, zgodna z przepisami ruchu drogowego i zapewniająca prawidłową pracę silnika.

Zobacz też

Szkolenie z budowania wizerunku firmy – na czym polega?

W dobie wszechobecnych mediów wszystko może zostać wykorzystane przeciw lub dla wizerunku organizacji. To jak firma jest postrzegana w szeroko rozumianym otoczeniu, stanowi ważne źródło porażek i sukcesów większości z nich. Wbrew pozorom nie jest to aspekt, którego nie można przełożyć na konkretne wskaźniki. Amerykańskie badania dowodzą jednoznacznie, że istnieje korelacja pomiędzy odpowiednio zdefiniowanymi efektami działań PR a wynikami sprzedaży (wskaźnik„Share of Discussion”).

Meble ogrodowe nie tylko do ogrodu

Przyjemność płynąca ze spożywania posiłków na świeżym powietrzu jest oczywista. Ożywcze śniadania w promieniach wschodzącego słońca dodają animuszu i...

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Maroka?

Maroko to popularny cel turystycznych wyjazdów. Północno-zachodnia część Afryki zachwyca orientalnym klimatem, błękitnymi falami Oceanu Atlantyckiego oraz pustynnymi terenami...

Może Cię zainteresuje: