Prawo Zasady tworzenia umów cywilno-prawnych

Zasady tworzenia umów cywilno-prawnych

-

Za umowy cywilnoprawne przyjmuje się te, które reguluje kodeks handlowy oraz kodeks cywilny, a więc zasadniczo wszystkie poza umowami o pracę. Do przykładowych umów cywilnoprawnych należą umowa zlecenia, o dzieło czy też kupna-sprzedaży.

Najważniejszy dla każdej umowy jest tzw. konsens, czyli zgoda co do jej treści. Nawet w przypadku umów adhezyjnych, kiedy jedna ze stron jest silniejsza i nierzadko nie daje nam żadnej alternatywy (np. musimy jechać autobusem danego przewoźnika, który nie dał nam możliwości negocjacji ceny, z góry narzucając cenę biletu), możemy jej nie zawierać (czyli nie wsiąść do autobusu). Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy.

Doktryna prawnicza dzieli składniki umów na:

– essentialia negotii – elementy istotne, określają treść umowy (np. zapisanie wykonania przedmiotu świadczyć będzie o umowie o dzieło)

– accidentalia negotii – elementy przeważnie niesistotne, jednak za sprawą zawartej umowy uznane przez strony za istotne (np. warunek, od którego uzależnione będzie wejście w życie umowy)

– naturalia negotii – elementy nieistotne; mogą, ale nie muszą być w umowie, (np. określenie narzędzi, którym ma zostać wykonane dzieło)

Jakkolwiek praktyka uczy, że w umowach cywilnoprawnych powinny się znaleźć następujące elementy:

– Data i miejsce zawarcia umowy

– Nazwa umowy (np. o dzieło, kupna-sprzedaży, przeniesienia praw autorskich itd.)

– Oznaczenie stron (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania)

– Treść stosunku prawnego

– Cena, ewentualnie inne świadczenia

– Czas trwania umowy

– Podpisy stron

Wskazane jest, by w umowie przewidzieć warunki jej wypowiedzenia lub zmiany oraz sporządzić ją w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron. Natomiast ewentualne kary umowne powinny być stosowne do ewentualnej szkody, jaką może ponieść druga strona, tj. nie mogą być znacząco wygórowane. [1]

Umowa cywilnoprawna nie musi regulować czynności, o których stanowi ustawa, czyli np. jeżeli zawieramy umowę najmu rzeczy, nie musimy w niej wspominać o tym, że ta rzecz powinna być w stanie pozwalającym na umówiony użytek, ponieważ reguluje to art. 662 kodeksu cywilnego.

Ważne!

Umowa bez któregoś z powyższych elementów niekoniecznie musi być nieważna. Tak samo niekoniecznie nieważna musi być umowa ustna, czy nawet zawarta poprzez wymianę e-maili. Tym niemniej warto ją mieć ze względów dowodowych w razie ewentualnych sporów. Ustawodawca przewidział jednak niektóre wyjątki od tej reguły – np. najem nieruchomości na czas dłuższy niż rok musi być zawarty na piśmie. [2]

Należy również pamiętać o tym, że strony mogą swobodnie układać stosunek prawny między sobą, jeżeli treść ani cel tego stosunku nie są sprzeczne z naturą tego stosunku, ustawą, ani zasadom współżycia społecznego. [3] Swoboda zawierania umów jest jednym z największych bogactw, jakie oferuje obywatelom kodeks cywilny. Jakkolwiek chociażby umowa rażąco krzywdząca jedną ze stron może w niektórych okolicznościach być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.[4]


Źródła:

[1] wyrok SN z 11 listopada 2007 r., IV CSK 181/07

[2] art. 660 kodeksu cywilnego

[3] art. art. 353 (1) kodeksu cywilnego

[4] art. 65 ust. 2 kodeksu cywilnego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

Poprzedni artykułOchrona dobrego imienia
Następny artykułUpadłość konsumencka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Morrowind – jak zainstalować mod?

Chcesz zainstalować mod do Morrowind. Dowiesz się, jak to zrobić, poniżej.

Jak sformatować pendrive z danymi?

Co zrobić, gdy po podłączeniu pendrive'a komputer wymaga jego formatowanie a mamy w nim ważne dane?

Zobacz też

Czy można zrobić tipsy na obgryzione paznokcie?

Obgryzione paznokcie nie są estetyczne, dlatego dużo osób chce takie paznokcie przedłużyć, co równicześnie działa jak kamuflaż dla takiego problemu. Jednak paznokci obgryzionych nie da się bardzo przedłużyć...

Meble ogrodowe nie tylko do ogrodu

Przyjemność płynąca ze spożywania posiłków na świeżym powietrzu jest oczywista. Ożywcze śniadania w promieniach wschodzącego słońca dodają animuszu i...

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Maroka?

Maroko to popularny cel turystycznych wyjazdów. Północno-zachodnia część Afryki zachwyca orientalnym klimatem, błękitnymi falami Oceanu Atlantyckiego oraz pustynnymi terenami...

Może Cię zainteresuje: