Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4437     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy pozew musi być wniesiony na formularzu?

Kiedy pozew musi być wniesiony na formularzu?

Ewelina Paździora

0     1415

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Ewelina Paździora

0     1884

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Ewelina Paździora

0     1107

Kto dziedziczy długi?

Kto dziedziczy długi?

Ewelina Paździora

0     804

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Ewelina Paździora

0     870

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2764     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Co to jest interwencja uboczna?

Co to jest interwencja uboczna?

Ewelina Paździora

0     801

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Ewelina Paździora

0     837

Do kiedy można reklamować towar?

Do kiedy można reklamować towar?

Ewelina Paździora

0     770

Jak reklamować towar po gwarancji?

Jak reklamować towar po gwarancji?

Ewelina Paździora

0     710

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Ewelina Paździora

0     1279

Reklamacja przeterminowanej żywności

Reklamacja przeterminowanej żywności

0     848       Ewelina Paździora


Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

0     16119       Ewelina Paździora


Jak zareklamować usługę?

Jak zareklamować usługę?

0     1187       Ewelina Paździora


Jak reklamować usługę budowlaną?

Jak reklamować usługę budowlaną?

0     1844       Ewelina Paździora


Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

0     1734       Ewelina Paździora


Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

0     1497       Ewelina Paździora


Kiedy można serwisować produkt?

Kiedy można serwisować produkt?

0     787       Ewelina Paździora


Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

0     760       Ewelina Paździora


Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

0     887       Ewelina Paździora


Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

0     944       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 11 z 29 

Ostatnie dyskusje


gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55

2 godziny pracy wykupionym assistance. Przyjechala pomoc drogowa z autem na lawecie zrzuciła zastępczy a zepsuty na warsztat. A4 w okolicach Brzeska .
~Grzegorz / 2018-10-26 21:19:49

Witam. Zamówiłem kilo tytoniu z Internetu. Paczka była za pobraniem. Która przyjął UC. Czy będą mnie wzywać, i czy bede musiał gdzieś jeździć? Za nic nie płaciłem, więc zawsze mogę powiedzieć że o niczym nie wiem. Wogule czy napewno odezwie się do mnie o wyjaśnienie? I jaka może być kara? Proszę o pomoc.
~Piotr / 2018-09-15 20:49:18