Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4607     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy pozew musi być wniesiony na formularzu?

Kiedy pozew musi być wniesiony na formularzu?

Ewelina Paździora

0     1567

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

Ewelina Paździora

0     2070

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Ewelina Paździora

0     1184

Kto dziedziczy długi?

Kto dziedziczy długi?

Ewelina Paździora

0     863

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Wezwanie do zapłaty - co robić?

Ewelina Paździora

0     977

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2912     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Co to jest interwencja uboczna?

Co to jest interwencja uboczna?

Ewelina Paździora

0     891

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Prawo zamówień publicznych - przetargi

Ewelina Paździora

0     924

Do kiedy można reklamować towar?

Do kiedy można reklamować towar?

Ewelina Paździora

0     830

Jak reklamować towar po gwarancji?

Jak reklamować towar po gwarancji?

Ewelina Paździora

0     765

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Timesharing - co to jest, na czym polega?

Ewelina Paździora

0     1388

Reklamacja przeterminowanej żywności

Reklamacja przeterminowanej żywności

0     947       Ewelina Paździora


Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

Jak napisać skargę do Rzecznika Praw Konsumenta?

0     16715       Ewelina Paździora


Jak zareklamować usługę?

Jak zareklamować usługę?

0     1245       Ewelina Paździora


Jak reklamować usługę budowlaną?

Jak reklamować usługę budowlaną?

0     1971       Ewelina Paździora


Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

Tabela frankfurcka - co to jest, czego dotyczy?

0     1894       Ewelina Paździora


Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

0     1565       Ewelina Paździora


Kiedy można serwisować produkt?

Kiedy można serwisować produkt?

0     849       Ewelina Paździora


Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

Kto to jest konsument i jakie są jego prawa?

0     810       Ewelina Paździora


Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

Zmowa cenowa - co to jest, co grozi?

0     997       Ewelina Paździora


Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

Klauzule niedozwolone w umowach - co to jest, co zrobić?

0     1064       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 11 z 29 

Ostatnie dyskusje


Patrząc na komentarze mogę jedynie z ubolewaniem stwierdzić, że większość wypowiadających się osób to nowobogackie pazerne i złośliwe osoby bojące się o kawałek zadeptanej ale nie używanej łąki (pola). Zal mi was ludziska. Kiedyś zapewne nie mieliście nic i byliście "ludźmi". Teraz macie coś i jesteście psem ogrodnika co to sam nie zje a drugiemu nie da.
~Leszek / 2019-04-13 16:14:11

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55