Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4518     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Ewelina Paździora

0     841

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Ewelina Paździora

0     681

Jak długo przechowywać rachunki?

Jak długo przechowywać rachunki?

Ewelina Paździora

0     834

Zmiany w prawie spadkowym - 2011 rok

Zmiany w prawie spadkowym - 2011 rok

Ewelina Paździora

0     602

Zasady wysyłania oferty handlowej

Zasady wysyłania oferty handlowej

Ewelina Paździora

0     692

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2833     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Ewelina Paździora

0     734

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska?

Ewelina Paździora

0     705

Co grozi za niepłacenie rachunków?

Co grozi za niepłacenie rachunków?

Ewelina Paździora

0     920

Co to jest prawo pierwokupu?

Co to jest prawo pierwokupu?

Ewelina Paździora

0     749

Dziedziczenie przez dziadków

Dziedziczenie przez dziadków

Ewelina Paździora

0     858

Jakie są zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych?

Jakie są zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych?

0     896       Ewelina Paździora


Jak najlepiej przyjąć spadek?

Jak najlepiej przyjąć spadek?

0     668       Ewelina Paździora


Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

0     839       Ewelina Paździora


Gdzie może pracować niepełnoletni?

Gdzie może pracować niepełnoletni?

0     746       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

0     892       Ewelina Paździora


Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

0     1808       Ewelina Paździora


Jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie?

Jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie?

0     802       Ewelina Paździora


Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co to jest?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co to jest?

0     684       Ewelina Paździora


Jakiej pracy nie może wykonywać małoletni?

Jakiej pracy nie może wykonywać małoletni?

1     794       Ewelina Paździora


Na czym polega zarządzanie majątkiem dziecka?

Na czym polega zarządzanie majątkiem dziecka?

0     869       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 12 z 29 

Ostatnie dyskusje


Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55