Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4050     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Ewelina Paździora

0     680

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Ewelina Paździora

0     607

Jak długo przechowywać rachunki?

Jak długo przechowywać rachunki?

Ewelina Paździora

0     766

Zmiany w prawie spadkowym - 2011 rok

Zmiany w prawie spadkowym - 2011 rok

Ewelina Paździora

0     536

Zasady wysyłania oferty handlowej

Zasady wysyłania oferty handlowej

Ewelina Paździora

0     618

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2522     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Ewelina Paździora

0     636

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska?

Ewelina Paździora

0     615

Co grozi za niepłacenie rachunków?

Co grozi za niepłacenie rachunków?

Ewelina Paździora

0     752

Co to jest prawo pierwokupu?

Co to jest prawo pierwokupu?

Ewelina Paździora

0     649

Dziedziczenie przez dziadków

Dziedziczenie przez dziadków

Ewelina Paździora

0     747

Jakie są zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych?

Jakie są zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych?

0     787       Ewelina Paździora


Jak najlepiej przyjąć spadek?

Jak najlepiej przyjąć spadek?

0     576       Ewelina Paździora


Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

0     749       Ewelina Paździora


Gdzie może pracować niepełnoletni?

Gdzie może pracować niepełnoletni?

0     667       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

0     789       Ewelina Paździora


Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

0     1549       Ewelina Paździora


Jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie?

Jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie?

0     718       Ewelina Paździora


Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co to jest?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co to jest?

0     600       Ewelina Paździora


Jakiej pracy nie może wykonywać małoletni?

Jakiej pracy nie może wykonywać małoletni?

1     700       Ewelina Paździora


Na czym polega zarządzanie majątkiem dziecka?

Na czym polega zarządzanie majątkiem dziecka?

0     800       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 12 z 29 

Ostatnie dyskusje


A co jeśli będę kierował samochodem w niemczech bo zabrali mi za prędkość 4 miesiące temu w Polsce i miesiąc temu miałem do odbioru ale nie chcieli rodzicom oddać tylko muszę osobiście wiec lezy w wydziale komunikacji do odbioru
~Jacuś / 2018-07-25 00:31:07

U mnie sąsiadka wchodzi na mój plac ze swoimi wnukami aby one sie pobawiły z psem
~Krzysztof Debilnek / 2018-07-20 18:59:59

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26

I jeszcze powiedziała że ma do tego prawo że wszystko ukrywam,!
~Zła / 2018-03-03 12:10:07