Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4675     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Co to jest reklama wprowadzająca w błąd?

Ewelina Paździora

0     916

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Reklamacja i zwrot towaru - kiedy możliwy?

Ewelina Paździora

0     727

Jak długo przechowywać rachunki?

Jak długo przechowywać rachunki?

Ewelina Paździora

0     909

Zmiany w prawie spadkowym - 2011 rok

Zmiany w prawie spadkowym - 2011 rok

Ewelina Paździora

0     643

Zasady wysyłania oferty handlowej

Zasady wysyłania oferty handlowej

Ewelina Paździora

0     743

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2985     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Jak zareklamować produkt kupiony przez internet?

Ewelina Paździora

0     807

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska?

Ewelina Paździora

0     761

Co grozi za niepłacenie rachunków?

Co grozi za niepłacenie rachunków?

Ewelina Paździora

0     1017

Co to jest prawo pierwokupu?

Co to jest prawo pierwokupu?

Ewelina Paździora

0     841

Dziedziczenie przez dziadków

Dziedziczenie przez dziadków

Ewelina Paździora

0     936

Jakie są zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych?

Jakie są zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych?

0     965       Ewelina Paździora


Jak najlepiej przyjąć spadek?

Jak najlepiej przyjąć spadek?

0     729       Ewelina Paździora


Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

0     893       Ewelina Paździora


Gdzie może pracować niepełnoletni?

Gdzie może pracować niepełnoletni?

0     852       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

0     989       Ewelina Paździora


Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?

0     1933       Ewelina Paździora


Jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie?

Jakie umowy mogą zawierać młodzi ludzie?

0     865       Ewelina Paździora


Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co to jest?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - co to jest?

0     741       Ewelina Paździora


Jakiej pracy nie może wykonywać małoletni?

Jakiej pracy nie może wykonywać małoletni?

1     839       Ewelina Paździora


Na czym polega zarządzanie majątkiem dziecka?

Na czym polega zarządzanie majątkiem dziecka?

0     933       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 12 z 29 

Ostatnie dyskusje


Firma Foton Technik współpracująca z innogy za pośrednictwem Pani Anny Górnej pracownika tej firmy zapewniała, że można odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat (panele fotowoltaiczne). Mój mąż został wmanewrowany w podpisanie umowy - bo to była wielka okazja!!! Ta Pani wiedziała, że ja się nie zgadzam. Wyszłam do pracy - a mój mąż miał tylko otrzymać do wglądu umowę. Pani Ania jednak namówiła go na podpisanie dokumentu i zaciągnięcie kredytu. Po przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb, które zostały mocno przeszacowane i zawyżone - podpisał umowę. Następnego dnia wycofał się, ale ONI nie dają za wygraną. Uwaga! Teraz wysłali monit na kilkanaście tysięcy - droga wizyta tej Pani, która każe klientowi leczyć się psychicznie. Nie wpuszczajcie ich do domu. Nie dość, że naciągnęli usługę do inwestycji znacznie przekraczające potrzeby (fachowa porada p. Ani). Tylko 45 100 zł. - za to że podpisaliśmy umowę - bo zawsze można się wycofać - teraz monit na 13 500 zł.
~Fotowoltaika / 2019-06-24 22:43:24

Drogi Leszku, widzę, że mieszkasz w bloku i chętnie spacerujesz po cudzym. Ja mam gospodarstwo po dziadku (czyli pazerny nowobogacki, to nic, że dziadek tułał się na obczyźnie, żeby zarobić na pole). Chodzi nie o zadeptaną łąkę, ale przy okazji każdy przechodzień zrywa sobie maliny, jabłka, orzechy, śliwki - bo przecież "niczyje". A to jest zwykła kradzież. Przy okazji: każdego pytam czy daleko mieszka, bo ja też chciałbym połazić po jego chałupie, zajrzeć do lodówki itd.
~Kułak / 2019-06-06 15:55:47

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35