Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4602     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Udzielenie gwarancji konsumenckiej

Udzielenie gwarancji konsumenckiej

Ewelina Paździora

0     704

Urzędowa kontrola żywności - definicja

Urzędowa kontrola żywności - definicja

Ewelina Paździora

0     1338

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Ewelina Paździora

0     805

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Ewelina Paździora

0     1161

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Ewelina Paździora

0     1045

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2907     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Ewelina Paździora

0     885

Opiekunka do dziecka - przepisy prawne

Opiekunka do dziecka - przepisy prawne

Ewelina Paździora

0     1221

Ochrona praw dziecka w Polsce

Ochrona praw dziecka w Polsce

Ewelina Paździora

0     740

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka?

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka?

Ewelina Paździora

4     6675

Czy za znieczulenie przy porodzie trzeba płacić?

Czy za znieczulenie przy porodzie trzeba płacić?

Ewelina Paździora

0     1044

Kiedy dziecko może trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Kiedy dziecko może trafić do placówki...

Ewelina Paździora

0     1332

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

0     818       Ewelina Paździora


Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

1     4007       Ewelina Paździora


Rodzina zastępcza a rodzice biologiczni

Rodzina zastępcza a rodzice biologiczni

0     827       Ewelina Paździora


Jakie prawa mają rodzice zastępczy?

Jakie prawa mają rodzice zastępczy?

0     891       Ewelina Paździora


Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

1     891       Ewelina Paździora


Pochówek płodu poronionego - formalności

Pochówek płodu poronionego - formalności

0     1283       Ewelina Paździora


Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

0     1424       Ewelina Paździora


Co to jest cło importowe?

Co to jest cło importowe?

0     1457       Karolina Wyszogrodzka


Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

0     795       Karolina Wyszogrodzka


Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

0     1467       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 13 z 29 

Ostatnie dyskusje


Patrząc na komentarze mogę jedynie z ubolewaniem stwierdzić, że większość wypowiadających się osób to nowobogackie pazerne i złośliwe osoby bojące się o kawałek zadeptanej ale nie używanej łąki (pola). Zal mi was ludziska. Kiedyś zapewne nie mieliście nic i byliście "ludźmi". Teraz macie coś i jesteście psem ogrodnika co to sam nie zje a drugiemu nie da.
~Leszek / 2019-04-13 16:14:11

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55