Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     3907     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Udzielenie gwarancji konsumenckiej

Udzielenie gwarancji konsumenckiej

Ewelina Paździora

0     569

Urzędowa kontrola żywności - definicja

Urzędowa kontrola żywności - definicja

Ewelina Paździora

0     1002

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Ewelina Paździora

0     648

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Ewelina Paździora

0     963

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Ewelina Paździora

0     787

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2467     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Ewelina Paździora

0     649

Opiekunka do dziecka - przepisy prawne

Opiekunka do dziecka - przepisy prawne

Ewelina Paździora

0     880

Ochrona praw dziecka w Polsce

Ochrona praw dziecka w Polsce

Ewelina Paździora

0     589

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka?

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka?

Ewelina Paździora

4     5449

Kiedy dziecko może trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Kiedy dziecko może trafić do placówki...

Ewelina Paździora

0     1002

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

0     664       Ewelina Paździora


Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

0     3426       Ewelina Paździora


Rodzina zastępcza a rodzice biologiczni

Rodzina zastępcza a rodzice biologiczni

0     692       Ewelina Paździora


Jakie prawa mają rodzice zastępczy?

Jakie prawa mają rodzice zastępczy?

0     719       Ewelina Paździora


Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

1     759       Ewelina Paździora


Pochówek płodu poronionego - formalności

Pochówek płodu poronionego - formalności

0     899       Ewelina Paździora


Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

0     1246       Ewelina Paździora


Co to jest cło importowe?

Co to jest cło importowe?

0     1288       Karolina Wyszogrodzka


Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

0     663       Karolina Wyszogrodzka


Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

0     1281       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 13 z 29 

Ostatnie dyskusje


Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26

I jeszcze powiedziała że ma do tego prawo że wszystko ukrywam,!
~Zła / 2018-03-03 12:10:07

Czy mogą być konsekwencje za podszycie sie za Kamila jajko nie istniejącego chłopaka?
~patryk / 2018-02-26 17:31:09

Tak
~Daria / 2018-02-07 20:49:03