Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4671     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Udzielenie gwarancji konsumenckiej

Udzielenie gwarancji konsumenckiej

Ewelina Paździora

0     726

Urzędowa kontrola żywności - definicja

Urzędowa kontrola żywności - definicja

Ewelina Paździora

0     1382

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV?

Ewelina Paździora

0     837

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Ewelina Paździora

0     1195

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Wymagane oznaczenia na zabawkach dla dzieci

Ewelina Paździora

0     1116

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2983     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Jak zapisać dziecko do szkoły?

Ewelina Paździora

0     930

Opiekunka do dziecka - przepisy prawne

Opiekunka do dziecka - przepisy prawne

Ewelina Paździora

0     1284

Ochrona praw dziecka w Polsce

Ochrona praw dziecka w Polsce

Ewelina Paździora

0     779

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka?

Jak złożyć skargę do Rzecznika Praw Dziecka?

Ewelina Paździora

4     6783

Czy za znieczulenie przy porodzie trzeba płacić?

Czy za znieczulenie przy porodzie trzeba płacić?

Ewelina Paździora

0     1074

Kiedy dziecko może trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej?

Kiedy dziecko może trafić do placówki...

Ewelina Paździora

0     1368

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

Jak obliczyć wynagrodzenie dla rodziny zastępczej?

0     851       Ewelina Paździora


Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

1     4097       Ewelina Paździora


Rodzina zastępcza a rodzice biologiczni

Rodzina zastępcza a rodzice biologiczni

0     858       Ewelina Paździora


Jakie prawa mają rodzice zastępczy?

Jakie prawa mają rodzice zastępczy?

0     927       Ewelina Paździora


Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

1     915       Ewelina Paździora


Pochówek płodu poronionego - formalności

Pochówek płodu poronionego - formalności

0     1327       Ewelina Paździora


Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

Bankster - kim jest, jak sobie z nim radzić?

0     1464       Ewelina Paździora


Co to jest cło importowe?

Co to jest cło importowe?

0     1490       Karolina Wyszogrodzka


Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

0     832       Karolina Wyszogrodzka


Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

0     1498       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 13 z 29 

Ostatnie dyskusje


Firma Foton Technik współpracująca z innogy za pośrednictwem Pani Anny Górnej pracownika tej firmy zapewniała, że można odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat (panele fotowoltaiczne). Mój mąż został wmanewrowany w podpisanie umowy - bo to była wielka okazja!!! Ta Pani wiedziała, że ja się nie zgadzam. Wyszłam do pracy - a mój mąż miał tylko otrzymać do wglądu umowę. Pani Ania jednak namówiła go na podpisanie dokumentu i zaciągnięcie kredytu. Po przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb, które zostały mocno przeszacowane i zawyżone - podpisał umowę. Następnego dnia wycofał się, ale ONI nie dają za wygraną. Uwaga! Teraz wysłali monit na kilkanaście tysięcy - droga wizyta tej Pani, która każe klientowi leczyć się psychicznie. Nie wpuszczajcie ich do domu. Nie dość, że naciągnęli usługę do inwestycji znacznie przekraczające potrzeby (fachowa porada p. Ani). Tylko 45 100 zł. - za to że podpisaliśmy umowę - bo zawsze można się wycofać - teraz monit na 13 500 zł.
~Fotowoltaika / 2019-06-24 22:43:24

Drogi Leszku, widzę, że mieszkasz w bloku i chętnie spacerujesz po cudzym. Ja mam gospodarstwo po dziadku (czyli pazerny nowobogacki, to nic, że dziadek tułał się na obczyźnie, żeby zarobić na pole). Chodzi nie o zadeptaną łąkę, ale przy okazji każdy przechodzień zrywa sobie maliny, jabłka, orzechy, śliwki - bo przecież "niczyje". A to jest zwykła kradzież. Przy okazji: każdego pytam czy daleko mieszka, bo ja też chciałbym połazić po jego chałupie, zajrzeć do lodówki itd.
~Kułak / 2019-06-06 15:55:47

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35