Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4050     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Przestępstwo seksualne – zgłoszenie

Przestępstwo seksualne – zgłoszenie

Agnieszka Czarkowska

0     1186

Palenie papierosów w pracy - 2011

Palenie papierosów w pracy - 2011

Ewelina Paździora

0     760

Kara za palenie w miejscu publicznym

Kara za palenie w miejscu publicznym

Ewelina Paździora

1     7528

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Ewelina Paździora

0     3063

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Ewelina Paździora

0     2326

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2522     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Ewelina Paździora

0     2532

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Ewelina Paździora

0     1540

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Ewelina Paździora

0     4976

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Ewelina Paździora

0     905

Jak działają sądy 24-godzinne?

Jak działają sądy 24-godzinne?

0     1918       Ewelina Paździora


Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

0     1590       Ewelina Paździora


Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

0     752       Ewelina Paździora


Niestawienie się w sądzie - skutki

Niestawienie się w sądzie - skutki

0     3247       Ewelina Paździora


Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

0     668       Inga Kowalewska


Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

0     3337       Ewelina Paździora


Na czym polega pozew zbiorowy?

Na czym polega pozew zbiorowy?

0     735       Ewelina Paździora


Przeszukanie - uprawnienia policji

Przeszukanie - uprawnienia policji

0     1107       Ewelina Paździora


Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

0     1406       Ewelina Paździora


Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

0     737       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 14 z 29 

Ostatnie dyskusje


A co jeśli będę kierował samochodem w niemczech bo zabrali mi za prędkość 4 miesiące temu w Polsce i miesiąc temu miałem do odbioru ale nie chcieli rodzicom oddać tylko muszę osobiście wiec lezy w wydziale komunikacji do odbioru
~Jacuś / 2018-07-25 00:31:07

U mnie sąsiadka wchodzi na mój plac ze swoimi wnukami aby one sie pobawiły z psem
~Krzysztof Debilnek / 2018-07-20 18:59:59

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26

I jeszcze powiedziała że ma do tego prawo że wszystko ukrywam,!
~Zła / 2018-03-03 12:10:07