Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4518     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Przestępstwo seksualne – zgłoszenie

Przestępstwo seksualne – zgłoszenie

Agnieszka Czarkowska

0     1262

Palenie papierosów w pracy - 2011

Palenie papierosów w pracy - 2011

Ewelina Paździora

0     835

Kara za palenie w miejscu publicznym

Kara za palenie w miejscu publicznym

Ewelina Paździora

1     7849

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Jaka kara grozi za wymuszenie?

Ewelina Paździora

0     3423

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Kara za uwiedzenie niepełnoletniej osoby

Ewelina Paździora

0     2690

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2833     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Ewelina Paździora

0     2959

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Jak przeprowadzić polubowny podział spadku?

Ewelina Paździora

0     1711

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Co grozi za sfałszowanie podpisu małżonka?

Ewelina Paździora

0     5266

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Jaki podatek zapłacimy od spadku i darowizny?

Ewelina Paździora

0     1038

Jak działają sądy 24-godzinne?

Jak działają sądy 24-godzinne?

0     2256       Ewelina Paździora


Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

Czy można wycofać się z podpisanej umowy?

0     1827       Ewelina Paździora


Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

Kiedy można liczyć na alimentów od małżonka po rozwodzie?

0     859       Ewelina Paździora


Niestawienie się w sądzie - skutki

Niestawienie się w sądzie - skutki

0     3591       Ewelina Paździora


Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

Mowa ciała i komunikacja niewerbalna

0     754       Inga Kowalewska


Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

0     3549       Ewelina Paździora


Na czym polega pozew zbiorowy?

Na czym polega pozew zbiorowy?

0     862       Ewelina Paździora


Przeszukanie - uprawnienia policji

Przeszukanie - uprawnienia policji

0     1279       Ewelina Paździora


Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze?

0     1602       Ewelina Paździora


Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

Wniosek o egzekucję i przeprowadzenie egzekucji

0     829       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 14 z 29 

Ostatnie dyskusje


Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55