Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4041     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Obrona konieczna - na czym polega

Obrona konieczna - na czym polega

Ewelina Paździora

0     877

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Ewelina Paździora

0     2750

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Ewelina Paździora

0     623

Jak napisać umowę dożywocia?

Jak napisać umowę dożywocia?

Ewelina Paździora

0     841

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Ewelina Paździora

6     9687

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Ewelina Paździora

1     6320

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2519     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Ewelina Paździora

0     2255

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Ewelina Paździora

0     762

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Ewelina Paździora

0     5146

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Ewelina Paździora

0     757

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Ewelina Paździora

0     929

Jak się bronić przed komornikiem?

Jak się bronić przed komornikiem?

Ewelina Paździora

0     820

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

0     1002       Ewelina PaździoraUmowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

0     614       Ewelina Paździora


Odroczenie w karze pozbawienia wolności

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

0     578       Ewelina Paździora


Kodeks pracy o mobbingu

Kodeks pracy o mobbingu

0     608       Ewelina Paździora


Jak przepisać gospodarstwo rolne?

Jak przepisać gospodarstwo rolne?

0     5987       Ewelina Paździora


Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

0     785       Ewelina Paździora


Jak napisać umowę dzierżawy?

Jak napisać umowę dzierżawy?

0     983       Ewelina Paździora


Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

0     857       Ewelina Paździora


Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

0     1576       Redakcja


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 15 z 29 

Ostatnie dyskusje


A co jeśli będę kierował samochodem w niemczech bo zabrali mi za prędkość 4 miesiące temu w Polsce i miesiąc temu miałem do odbioru ale nie chcieli rodzicom oddać tylko muszę osobiście wiec lezy w wydziale komunikacji do odbioru
~Jacuś / 2018-07-25 00:31:07

U mnie sąsiadka wchodzi na mój plac ze swoimi wnukami aby one sie pobawiły z psem
~Krzysztof Debilnek / 2018-07-20 18:59:59

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26

I jeszcze powiedziała że ma do tego prawo że wszystko ukrywam,!
~Zła / 2018-03-03 12:10:07