Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4678     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Obrona konieczna - na czym polega

Obrona konieczna - na czym polega

Ewelina Paździora

0     1082

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Ewelina Paździora

0     3350

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Ewelina Paździora

0     761

Jak napisać umowę dożywocia?

Jak napisać umowę dożywocia?

Ewelina Paździora

0     1039

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Ewelina Paździora

6     10493

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Ewelina Paździora

1     7513

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2987     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Ewelina Paździora

0     2782

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Ewelina Paździora

0     936

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Ewelina Paździora

0     5992

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Ewelina Paździora

0     879

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Ewelina Paździora

0     1087

Jak się bronić przed komornikiem?

Jak się bronić przed komornikiem?

Ewelina Paździora

0     945

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

0     1157       Ewelina PaździoraUmowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

0     772       Ewelina Paździora


Odroczenie w karze pozbawienia wolności

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

0     738       Ewelina Paździora


Kodeks pracy o mobbingu

Kodeks pracy o mobbingu

0     763       Ewelina Paździora


Jak przepisać gospodarstwo rolne?

Jak przepisać gospodarstwo rolne?

0     6488       Ewelina Paździora


Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

0     940       Ewelina Paździora


Jak napisać umowę dzierżawy?

Jak napisać umowę dzierżawy?

0     1226       Ewelina Paździora


Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

0     1144       Ewelina Paździora


Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

0     1784       Redakcja


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 15 z 29 

Ostatnie dyskusje


Firma Foton Technik współpracująca z innogy za pośrednictwem Pani Anny Górnej pracownika tej firmy zapewniała, że można odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat (panele fotowoltaiczne). Mój mąż został wmanewrowany w podpisanie umowy - bo to była wielka okazja!!! Ta Pani wiedziała, że ja się nie zgadzam. Wyszłam do pracy - a mój mąż miał tylko otrzymać do wglądu umowę. Pani Ania jednak namówiła go na podpisanie dokumentu i zaciągnięcie kredytu. Po przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb, które zostały mocno przeszacowane i zawyżone - podpisał umowę. Następnego dnia wycofał się, ale ONI nie dają za wygraną. Uwaga! Teraz wysłali monit na kilkanaście tysięcy - droga wizyta tej Pani, która każe klientowi leczyć się psychicznie. Nie wpuszczajcie ich do domu. Nie dość, że naciągnęli usługę do inwestycji znacznie przekraczające potrzeby (fachowa porada p. Ani). Tylko 45 100 zł. - za to że podpisaliśmy umowę - bo zawsze można się wycofać - teraz monit na 13 500 zł.
~Fotowoltaika / 2019-06-24 22:43:24

Drogi Leszku, widzę, że mieszkasz w bloku i chętnie spacerujesz po cudzym. Ja mam gospodarstwo po dziadku (czyli pazerny nowobogacki, to nic, że dziadek tułał się na obczyźnie, żeby zarobić na pole). Chodzi nie o zadeptaną łąkę, ale przy okazji każdy przechodzień zrywa sobie maliny, jabłka, orzechy, śliwki - bo przecież "niczyje". A to jest zwykła kradzież. Przy okazji: każdego pytam czy daleko mieszka, bo ja też chciałbym połazić po jego chałupie, zajrzeć do lodówki itd.
~Kułak / 2019-06-06 15:55:47

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35