Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4520     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Obrona konieczna - na czym polega

Obrona konieczna - na czym polega

Ewelina Paździora

0     1016

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Współudział w przestępstwie - kodeks karny

Ewelina Paździora

0     3179

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Ewelina Paździora

0     714

Jak napisać umowę dożywocia?

Jak napisać umowę dożywocia?

Ewelina Paździora

0     967

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Jaka kara grozi za przywłaszczenie mienia?

Ewelina Paździora

6     10294

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Wyrok w zawieszeniu a niekaralność

Ewelina Paździora

1     7231

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2841     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Kto ma wgląd do akt sprawy?

Ewelina Paździora

0     2655

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia

Ewelina Paździora

0     862

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Jak udowodnić działanie na szkodę firmy?

Ewelina Paździora

0     5815

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Jak wykluczyć wspólnika ze spółki?

Ewelina Paździora

0     830

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Ewelina Paździora

0     1034

Jak się bronić przed komornikiem?

Jak się bronić przed komornikiem?

Ewelina Paździora

0     897

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

Jak napisać wniosek o upadłość firmy?

0     1108       Ewelina PaździoraUmowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

Umowa z ubezpieczycielem - o czym pamiętać?

0     716       Ewelina Paździora


Odroczenie w karze pozbawienia wolności

Odroczenie w karze pozbawienia wolności

0     684       Ewelina Paździora


Kodeks pracy o mobbingu

Kodeks pracy o mobbingu

0     706       Ewelina Paździora


Jak przepisać gospodarstwo rolne?

Jak przepisać gospodarstwo rolne?

0     6332       Ewelina Paździora


Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

Ustawa antykryzysowa - na czym polega?

0     876       Ewelina Paździora


Jak napisać umowę dzierżawy?

Jak napisać umowę dzierżawy?

0     1133       Ewelina Paździora


Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

0     1070       Ewelina Paździora


Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

Co grozi za plagiat pracy magisterskiej?

0     1719       Redakcja


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 15 z 29 

Ostatnie dyskusje


Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55