Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4518     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Ewelina Paździora

0     999

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Ewelina Paździora

0     921

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Ewelina Paździora

0     925

Oskarżenie o pobicie - formalności

Oskarżenie o pobicie - formalności

Ewelina Paździora

0     6265

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Ewelina Paździora

0     894

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Ewelina Paździora

1     882

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2833     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora

0     834

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Ewelina Paździora

1     2463

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Ewelina Paździora

0     735

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Ewelina Paździora

0     1645

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

3     5856       Ewelina Paździora


Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

1     1656       Ewelina Paździora


Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

0     3434       Ewelina Paździora


Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

0     870       Ewelina Paździora


Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

1     984       Ewelina Paździora


Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

0     1485       Ewelina Paździora


Proces karny - koszty

Proces karny - koszty

0     1026       Ewelina Paździora


Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

0     2554       Ewelina Paździora


Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

0     1647       Ewelina Paździora  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 16 z 29 

Ostatnie dyskusje


Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55