Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4607     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Ewelina Paździora

0     1020

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Ewelina Paździora

0     953

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Ewelina Paździora

0     951

Oskarżenie o pobicie - formalności

Oskarżenie o pobicie - formalności

Ewelina Paździora

0     6354

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Ewelina Paździora

0     920

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Ewelina Paździora

1     932

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2912     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora

0     867

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Ewelina Paździora

1     2549

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Ewelina Paździora

0     764

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Ewelina Paździora

0     1730

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

3     6015       Ewelina Paździora


Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

1     1713       Ewelina Paździora


Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

0     3518       Ewelina Paździora


Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

0     888       Ewelina Paździora


Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

1     1017       Ewelina Paździora


Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

0     1552       Ewelina Paździora


Proces karny - koszty

Proces karny - koszty

0     1090       Ewelina Paździora


Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

0     2619       Ewelina Paździora


Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

0     1738       Ewelina Paździora  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 16 z 29 

Ostatnie dyskusje


Patrząc na komentarze mogę jedynie z ubolewaniem stwierdzić, że większość wypowiadających się osób to nowobogackie pazerne i złośliwe osoby bojące się o kawałek zadeptanej ale nie używanej łąki (pola). Zal mi was ludziska. Kiedyś zapewne nie mieliście nic i byliście "ludźmi". Teraz macie coś i jesteście psem ogrodnika co to sam nie zje a drugiemu nie da.
~Leszek / 2019-04-13 16:14:11

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55