Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4675     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Ewelina Paździora

0     1044

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Ewelina Paździora

0     982

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Ewelina Paździora

0     982

Oskarżenie o pobicie - formalności

Oskarżenie o pobicie - formalności

Ewelina Paździora

0     6443

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

Ewelina Paździora

0     944

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Uprawnienia firmy windykacyjnej

Ewelina Paździora

1     967

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2985     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Ewelina Paździora

0     896

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Jak zarejestrować dziecko urodzone za granicą?

Ewelina Paździora

1     2614

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Ewelina Paździora

0     784

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Child grooming - co to jest, co za niego grozi?

Ewelina Paździora

0     1789

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

Co grozi rodzicom za bicie dziecka?

3     6156       Ewelina Paździora


Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy można się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

1     1753       Ewelina Paździora


Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

Wyłudzenie kredytu - co to jest i co za to grozi?

0     3571       Ewelina Paździora


Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

Kiedy tymczasowe aresztowanie nie może zostać zastosowane?

0     913       Ewelina Paździora


Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

Ile kosztuje pobyt w izbie wytrzeźwień?

1     1055       Ewelina Paździora


Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

Paserstwo - co to jest, co za to grozi?

0     1590       Ewelina Paździora


Proces karny - koszty

Proces karny - koszty

0     1129       Ewelina Paździora


Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

0     2673       Ewelina Paździora


Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

Kto i kiedy może stosować prawo przymusu bezpośredniego?

0     1830       Ewelina Paździora  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 16 z 29 

Ostatnie dyskusje


Firma Foton Technik współpracująca z innogy za pośrednictwem Pani Anny Górnej pracownika tej firmy zapewniała, że można odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat (panele fotowoltaiczne). Mój mąż został wmanewrowany w podpisanie umowy - bo to była wielka okazja!!! Ta Pani wiedziała, że ja się nie zgadzam. Wyszłam do pracy - a mój mąż miał tylko otrzymać do wglądu umowę. Pani Ania jednak namówiła go na podpisanie dokumentu i zaciągnięcie kredytu. Po przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb, które zostały mocno przeszacowane i zawyżone - podpisał umowę. Następnego dnia wycofał się, ale ONI nie dają za wygraną. Uwaga! Teraz wysłali monit na kilkanaście tysięcy - droga wizyta tej Pani, która każe klientowi leczyć się psychicznie. Nie wpuszczajcie ich do domu. Nie dość, że naciągnęli usługę do inwestycji znacznie przekraczające potrzeby (fachowa porada p. Ani). Tylko 45 100 zł. - za to że podpisaliśmy umowę - bo zawsze można się wycofać - teraz monit na 13 500 zł.
~Fotowoltaika / 2019-06-24 22:43:24

Drogi Leszku, widzę, że mieszkasz w bloku i chętnie spacerujesz po cudzym. Ja mam gospodarstwo po dziadku (czyli pazerny nowobogacki, to nic, że dziadek tułał się na obczyźnie, żeby zarobić na pole). Chodzi nie o zadeptaną łąkę, ale przy okazji każdy przechodzień zrywa sobie maliny, jabłka, orzechy, śliwki - bo przecież "niczyje". A to jest zwykła kradzież. Przy okazji: każdego pytam czy daleko mieszka, bo ja też chciałbym połazić po jego chałupie, zajrzeć do lodówki itd.
~Kułak / 2019-06-06 15:55:47

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35