Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4520     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2841     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Prawa oskarżonego w procesie karnym

Prawa oskarżonego w procesie karnym

Ewelina Paździora

0     1204

Jaka jest kara za wypalanie traw?

Jaka jest kara za wypalanie traw?

Ewelina Paździora

0     1645

Pozbawienie praw rodzicielskich - konsekwencje

Pozbawienie praw rodzicielskich - konsekwencje

Ewelina Paździora

1     1993

Jak odzyskać pełne prawa rodzicielskie?

Jak odzyskać pełne prawa rodzicielskie?

Ewelina Paździora

1     3829

Pozbawienie praw rodzicielskich a spadek

Pozbawienie praw rodzicielskich a spadek

Ewelina Paździora

0     1456

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

Ewelina Paździora

0     1260

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców

0     665       Ewelina Paździora


Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sądzie?

Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sądzie?

0     1798       Ewelina Paździora


Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - przesłanki

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem - przesłanki

1     2912       Ewelina Paździora


Jak reklamować rachunek telefoniczny?

Jak reklamować rachunek telefoniczny?

0     715       Ewelina Paździora


Kiedy potrzebna zgoda sąsiada na budowę?

Kiedy potrzebna zgoda sąsiada na budowę?

0     2080       Ewelina Paździora


Ocieplenie budynku - czy potrzebne pozwolenie?

Ocieplenie budynku - czy potrzebne pozwolenie?

0     1072       Ewelina Paździora


Przepisy dotyczące okresu grzewczego

Przepisy dotyczące okresu grzewczego

0     3587       Ewelina Paździora


Kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

0     1020       Ewelina Paździora


Droga dojazdowa do działki budowlanej - przepisy

Droga dojazdowa do działki budowlanej - przepisy

4     13490       Ewelina Paździora


Pozwolenie na budowę na działce rolnej - formalności

Pozwolenie na budowę na działce rolnej - formalności

0     1647       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 19 z 29 

Ostatnie dyskusje


Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55