Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4678     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać wniosek o alimenty?

Jak napisać wniosek o alimenty?

Ewelina Paździora

0     798

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Ewelina Paździora

0     737

Jak zainstalować Photoshopa?

Jak zainstalować Photoshopa?

Janusz Suwaj

0     919

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Ewelina Paździora

0     2934

Jak napisać pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty?

Jak napisać pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty?

Ewelina Paździora

0     1104

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Ewelina Paździora

0     798

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2987     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Ewelina Paździora

0     682

Jak dostać pozwolenie na broń?

Jak dostać pozwolenie na broń?

Ewelina Paździora

0     1008

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Ewelina Paździora

0     1259

Jak napisać i gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Jak napisać i gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Ewelina Paździora

0     1029

Jak założyć księgę wieczystą?

Jak założyć księgę wieczystą?

Ewelina Paździora

0     767

Jak chronić dobra osobiste?

Jak chronić dobra osobiste?

0     555       Ewelina Paździora


Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

0     819       Ewelina Paździora


Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

0     724       Ewelina Paździora


Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

1     1869       Ewelina Paździora


Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

0     737       Ewelina Paździora


Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

0     910       Ewelina Paździora


Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

0     778       Ewelina Paździora


Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

0     729       Ewelina Paździora


Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

0     584       Ewelina Paździora


Jak wypisać się z listy dłużników?

Jak wypisać się z listy dłużników?

0     660       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 7 z 29 

Ostatnie dyskusje


Firma Foton Technik współpracująca z innogy za pośrednictwem Pani Anny Górnej pracownika tej firmy zapewniała, że można odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat (panele fotowoltaiczne). Mój mąż został wmanewrowany w podpisanie umowy - bo to była wielka okazja!!! Ta Pani wiedziała, że ja się nie zgadzam. Wyszłam do pracy - a mój mąż miał tylko otrzymać do wglądu umowę. Pani Ania jednak namówiła go na podpisanie dokumentu i zaciągnięcie kredytu. Po przeanalizowaniu rzeczywistych potrzeb, które zostały mocno przeszacowane i zawyżone - podpisał umowę. Następnego dnia wycofał się, ale ONI nie dają za wygraną. Uwaga! Teraz wysłali monit na kilkanaście tysięcy - droga wizyta tej Pani, która każe klientowi leczyć się psychicznie. Nie wpuszczajcie ich do domu. Nie dość, że naciągnęli usługę do inwestycji znacznie przekraczające potrzeby (fachowa porada p. Ani). Tylko 45 100 zł. - za to że podpisaliśmy umowę - bo zawsze można się wycofać - teraz monit na 13 500 zł.
~Fotowoltaika / 2019-06-24 22:43:24

Drogi Leszku, widzę, że mieszkasz w bloku i chętnie spacerujesz po cudzym. Ja mam gospodarstwo po dziadku (czyli pazerny nowobogacki, to nic, że dziadek tułał się na obczyźnie, żeby zarobić na pole). Chodzi nie o zadeptaną łąkę, ale przy okazji każdy przechodzień zrywa sobie maliny, jabłka, orzechy, śliwki - bo przecież "niczyje". A to jest zwykła kradzież. Przy okazji: każdego pytam czy daleko mieszka, bo ja też chciałbym połazić po jego chałupie, zajrzeć do lodówki itd.
~Kułak / 2019-06-06 15:55:47

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35