Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4602     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać wniosek o alimenty?

Jak napisać wniosek o alimenty?

Ewelina Paździora

0     768

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Ewelina Paździora

0     703

Jak zainstalować Photoshopa?

Jak zainstalować Photoshopa?

Janusz Suwaj

0     865

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Ewelina Paździora

0     2786

Jak napisać pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty?

Jak napisać pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty?

Ewelina Paździora

0     1060

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Ewelina Paździora

0     773

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2907     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Ewelina Paździora

0     648

Jak dostać pozwolenie na broń?

Jak dostać pozwolenie na broń?

Ewelina Paździora

0     967

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Ewelina Paździora

0     1219

Jak założyć księgę wieczystą?

Jak założyć księgę wieczystą?

Ewelina Paździora

0     735

Jak chronić dobra osobiste?

Jak chronić dobra osobiste?

0     532       Ewelina Paździora


Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

0     776       Ewelina Paździora


Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

0     699       Ewelina Paździora


Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

1     1784       Ewelina Paździora


Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

0     698       Ewelina Paździora


Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

0     865       Ewelina Paździora


Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

0     734       Ewelina Paździora


Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

0     693       Ewelina Paździora


Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

0     556       Ewelina Paździora


Jak wypisać się z listy dłużników?

Jak wypisać się z listy dłużników?

0     619       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 7 z 29 

Ostatnie dyskusje


Patrząc na komentarze mogę jedynie z ubolewaniem stwierdzić, że większość wypowiadających się osób to nowobogackie pazerne i złośliwe osoby bojące się o kawałek zadeptanej ale nie używanej łąki (pola). Zal mi was ludziska. Kiedyś zapewne nie mieliście nic i byliście "ludźmi". Teraz macie coś i jesteście psem ogrodnika co to sam nie zje a drugiemu nie da.
~Leszek / 2019-04-13 16:14:11

Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55