Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4041     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać wniosek o alimenty?

Jak napisać wniosek o alimenty?

Ewelina Paździora

0     649

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Kiedy i jak wystąpić o podział majątku?

Ewelina Paździora

0     587

Jak zainstalować Photoshopa?

Jak zainstalować Photoshopa?

Janusz Suwaj

0     690

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Wniosek do sądu o ustanowienie opiekuna prawnego

Ewelina Paździora

0     2094

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie?

Ewelina Paździora

0     652

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2519     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Ewelina Paździora

0     496

Jak dostać pozwolenie na broń?

Jak dostać pozwolenie na broń?

Ewelina Paździora

0     721

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Jak napisać wniosek o zwrot za kartę pojazdu?

Ewelina Paździora

0     1073

Jak założyć księgę wieczystą?

Jak założyć księgę wieczystą?

Ewelina Paździora

0     613

Jak chronić dobra osobiste?

Jak chronić dobra osobiste?

0     431       Ewelina Paździora


Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

Kiedy możemy złożyć pozew o odszkodowanie?

0     639       Ewelina Paździora


Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

0     564       Ewelina Paździora


Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

Jak się domagać zamieszczenia sprostowania w gazecie?

0     1244       Ewelina Paździora


Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

Egzekwowanie przepisów BHP w pracy

0     531       Ewelina Paździora


Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

Jak napisać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami?

0     705       Ewelina Paździora


Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

0     540       Ewelina Paździora


Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

0     543       Ewelina Paździora


Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

Krajowy Rejestr Dłużników - co to jest i jak działa?

0     427       Ewelina Paździora


Jak wypisać się z listy dłużników?

Jak wypisać się z listy dłużników?

0     476       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 7 z 29 

Ostatnie dyskusje


A co jeśli będę kierował samochodem w niemczech bo zabrali mi za prędkość 4 miesiące temu w Polsce i miesiąc temu miałem do odbioru ale nie chcieli rodzicom oddać tylko muszę osobiście wiec lezy w wydziale komunikacji do odbioru
~Jacuś / 2018-07-25 00:31:07

U mnie sąsiadka wchodzi na mój plac ze swoimi wnukami aby one sie pobawiły z psem
~Krzysztof Debilnek / 2018-07-20 18:59:59

Jestem mamq . ma troje dzieci ale opieka spoleczna mi odebrala te dzieci I zrobila zemie nie wydolnqm ale ja taka nie jestem . wychowalam dzieci
~Barbara / 2018-04-16 22:51:19

witam na fb ktoś twierdzi że ja go oczerniam bo dostaje komentarze od innej osoby ale myśli że to ja i to była podobno jedna wiadomość podobno dziecko zachorowalo na zapalenie płuc wystawia je na temperaturę minusów specjalnie i podobno to idzie po wszystkich znajomych niby była z tym na policji i twierdził że to ja. Co mogę zrobić?
~jaka ja / 2018-03-21 00:14:31

co grozi za kradziez karty bankomatowej i przywlaszczenie nie nalezacej sie mienia pienieznych takich jak socjal kindet geld eltegeld i nadplacone piniadze
~Natalia / 2018-03-15 21:27:26

I jeszcze powiedziała że ma do tego prawo że wszystko ukrywam,!
~Zła / 2018-03-03 12:10:07