Prawo   (629 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Co grozi za kradzież roweru?

Co grozi za kradzież roweru?

0     4518     Redakcja

W Polsce dość często dochodzi do kradzieży rowerów. Zależnie od okoliczności sprawcy grozi nawet pobyt w więzieniu. Z kradzieżą roweru spotkało się wiele osób, ponieważ mieszkając w blokach...

Jak napisać pozew przeciwko pracodawcy?

Jak napisać pozew przeciwko pracodawcy?

Ewelina Paździora

0     576

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie?

Jak napisać zawiadomienie o przestępstwie?

Ewelina Paździora

0     757

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Ewelina Paździora

0     671

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Ewelina Paździora

0     751

Co grozi za piractwo komputerowe?

Co grozi za piractwo komputerowe?

1     2833     Redakcja

Za piractwo komputerowe, czyli nielegalne kopiowanie, rozpowszechnianie czy pobieranie programów komputerowych lub gier, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Piractwo na przestrzeni lat...

Jak napisać wniosek o eksmisję małżonka?

Jak napisać wniosek o eksmisję małżonka?

Ewelina Paździora

0     721

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Ewelina Paździora

0     634

Jakie uprawnienia ma policja podczas zatrzymania?

Jakie uprawnienia ma policja podczas zatrzymania?

Ewelina Paździora

0     493

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Ewelina Paździora

0     903

Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament?

Ewelina Paździora

1     908

Nowelizacja ustawy dot. przemocy w rodzinie - 2010

Nowelizacja ustawy dot. przemocy w rodzinie - 2010

0     520       Ewelina Paździora


Komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

0     684       Ewelina Paździora


Jak napisać umowę kupna-sprzedaży?

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży?

0     581       Ewelina Paździora


Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

0     942       Ewelina Paździora


Jakie są procedury przy adopcji dziecka?

Jakie są procedury przy adopcji dziecka?

0     797       Ewelina Paździora


Jak wycofać pozew o rozwód?

Jak wycofać pozew o rozwód?

0     4662       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej?

Jak napisać wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej?

0     1563       Ewelina Paździora


Jak się zameldować?

Jak się zameldować?

0     841       Ewelina Paździora


Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności?

0     1189       Ewelina Paździora


Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

Jak napisać wniosek o zasiedzenie nieruchomości?

0     1377       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29     strona 8 z 29 

Ostatnie dyskusje


Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.
~Stanisława / 2019-03-14 15:21:20

ukarać, ukarzę ukazać, ukażę Kieszonkowy słowniczek ortograficzny W. Pisarek 1987 r
~Beata / 2019-02-06 14:28:08

gdyby wprowadzili takie prawa w 80tych, to moj stary by sie powiesil
~andrzej / 2018-11-25 16:38:49

Moj pies ugryzl zula w noge, dalem mu 20pln i zul mial najlepszy dzien w zyciu
~hobo / 2018-11-25 16:28:35

Kolego "~ Pio / 2015-10-09 17:46:03 " skoroto twoja działka to wykop i usuń. Upewnij się może jeszcze w zasobie geodezyjnym czy ten przyłącz jest naniesiony. Jeśli nie to łopata o po temacie.
~Doradca / 2018-11-23 21:34:33

czy był już przypadek u nas, że taka raca zrobiła komuś krzywdę??
~elka / 2018-11-16 14:03:55