Jak zrobić tabele przestawne w Excelu?

Programy    
ocena

Tabele przestawne to bardzo dobre narzędzie ułatwiające życie w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą ilością powiązanych ze sobą danych. Tabele przestawne umożliwiają analizowanie tych powiązań i ułatwiają wyciąganie wniosków. Działania na tabelach mogą wydać się skomplikowane, ale po kilku ćwiczeniach może się okazać, że je bardzo docenimy.

Jak zrobić tabele przestawne w Excelu?

photoxpress.com

tabele przestawne

Jak widać zebrane liczby pokazują zależność wieku osób z wykształceniem, zarobkami, liczbą dzieci i wartością posiadanego samochodu.

Mając te informacje należy kliknąć w zakładkę „Wstawianie” i następnie w przycisk „Tabela przestawna” znajdujący się w sekcji Tabele.

tabele przestawne

Po kliknięciu, pojawi się okno, w którym należy podać zakres – czyli zaznaczyć całą tabelę. W oknie „Tworzenie tabeli przestawnych” można również zdecydować, czy tabela ma się pojawić w nowym arkuszu, czy może ma pozostać w tym, w którym są wpisane dane.

tabele przestawne

Po kliknięciu Ok, pojawi się szkielet tabeli przestawnej, który można wypełniać w zależności od potrzeb.

tabele przestawne

Pole oznaczone numerem 1 to miejsce na raport tabeli przestawnej, w tym miejscu pojawią się zdefiniowanej przez nas dane.

Numer 2 to pola, które można dodać do raportu. Są to kolumny stworzonej wcześniej tabeli.

Numer 3 to obszar, w którym definiuje się, w jaki sposób dane będą przestawione w tabeli przestawnej. 

Pola z obszaru drugiego należy przeciągać do pól z obszaru trzeciego. Efekt można od razu obserwować w obszarze pierwszym.

tabele przestawne

Dzięki takiemu ułożeniu danych, można sprawdzić, jakie są zarobki dla osób w danym wieku z wykształceniem średnim. Ponieważ wykształcenie znalazło się w polu „Filtr raportu”, można je dowolnie zmieniać i badać poszczególne poziomy wykształcenia.

UWAGA!

Dane do tworzenia tabel są stworzone na potrzeby tej porady i są to dane losowe.

Do czego przydadzą Wam się tabele przestawne? Z jakich innych funkcji Excela korzystacie?

OCENA
4.25
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =