Charyzma - psychologia biznesu

Psychologia    
ocena

Charyzma jest terminem zaczerpniętym z teologii, oznaczającym z gr. chárisma - „dar”. Mianem charyzmatycznych zwykło określać są więc ludzi obdarzonych „darem Bożym”, wyjątkowymi atrybutami, dzięki którym dane jednostki wyróżniają się na tle pozostałych.

Charyzma - psychologia biznesu

photoxpress.com

Termin „charyzmatyczny” odnosi się do osób, które posiadają następujące cechy:
- są liderami grup, w których się znajdą,
- są autorytatywne,
- potrafią podejmować decyzje, których nie zmieniają pod wpływem sugestii innych osób,
- trzymają się swoich opinii i potrafią umiejętnie ich bronić,
- posiadają umiejętność przemawiania do grupy i przekonywania jej do swoich racji lub przekonań.

Charyzmatyczny przywódca - jako lider - potrafi wpłynąć na opinie i decyzje swoich zwolenników. W świecie biznesu osoba posiadająca takie atrybuty może w dość krótkim czasie odnieść duży sukces. Osiągnąć może go poprzez kierowanie otaczającymi ją osobami w taki sposób, by przysłużyły się do realizacji zamierzonych przez lidera celów. Dodatkowo, osoba charyzmatyczna, poprzez umiejętne zjednywanie sobie zwolenników, może w szybkim czasie zbudować zespół pracowników, którzy z oddaniem poświęcać się będą określonym celom.

Konkretnego znaczenia terminowi „charyzma” nadał Max Weber, niemiecki socjolog. Określił on mianowicie trzy typy panowania: tradycyjne, legalne i charyzmatyczne. To ostatnie cechuje przejściowy charakter, gdyż często jest wytworem zmian społecznych. Po pewnym czasie może dość do zjawiska „spowszechnienia” charyzmy, co spowoduje przekształcenie panowania w jeden z pozostałych, zaproponowanych przez Webera, typów.

Uważacie, że charyzma pomaga czy przeszkadza w biznesie? Wyraźcie swoją opinię w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =