Kompleks Kopciuszka - co to jest, na czym polega?

Psychologia    
ocena

Kompleks Kopciuszka dotyka dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do podstawowych objawów zalicza się niewłaściwe postawy społeczne i wewnętrzne zahamowania dzieci.

Kompleks Kopciuszka - co to jest, na czym polega?

sxc.hu

Za powstanie kompleksu Kopciuszka odpowiada przede wszystkim niezaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę z faktu, iż znajdują się w gorszej sytuacji, niż ich rówieśnicy. Żywią jednak nadzieję, że sytuacja poprawi się a ich dalsze życie zmieni się na lepsze.

Dzieci dotknięte kompleksem Kopciuszka charakteryzują:

- problemy z edukacją,

- brak koncentracji,

- lekceważenie dorosłych,

- stany depresyjne i niska samoocena,

- wagarowanie,

- agresja,

- nerwica,

- fantazjowanie i błaznowanie,

- słaba odporność na stres,

- słabsze (w stosunku do rówieśników) aspiracje.

Zrozumiałym jest, że dzieci te czują się mniej ważne i gorsze od innych młodych osób. Nie mają zaufanych i kochających rodziców, którzy otoczyliby je opieką, na której tak bardzo im zależy. Nie posiadają również prywatności, jaką ma większość dzieci – gdy mają gorszy humor nie mogą zamknąć się same we własnym pokoju. Życie w placówce opiekuńczo-wychowawczej daje im pewne poczucie stabilizacji, ich podstawowe potrzeby są zaspokajane, jednak nikt nie zwraca uwagi na to, jakie dziecko ma marzenia, czy wróciło w dobrym nastroju lub czy cokolwiek je trapi. Najczęściej mogą one polegać wyłącznie na sobie. Siłę i wiarę w lepszą przyszłość daje im nadzieja na znalezienie kochającej rodziny lub przyjaciół, którzy w przyszłości za tę rodzinę będą uważani. W osiągnięciu tego celu pomaga oczywiście placówka opiekuńczo-wychowawcza, która dokłada starań, by okres spędzony w domu dziecka był jak najkrótszy. Zaspokajanie w pełni potrzeb rozwojowych, psychologicznych i wychowawczych dziecka jest niezmiernie ważne dla jego prawidłowego rozwoju w przyszłości.

Znacie kogoś, u kogo podejrzewacie obecność kompleksu Kopciuszka? Jak się on Waszy zdaniem objawia? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
3.20
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =